logo

MTV borcu olanlara mektup

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 milyon civarındaki MTV ve trafik para cezası olan araç sahiplerine birer mektup göndererek, borçları yeniden yapılandıran yasadan faydalanmaya davet edecek.

Maliye Bakanlığı, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını da içeren “torba yasa” ile devlete borcu olanlara getirilen fırsatları geniş kitlelere anlatmak amacıyla kapsamlı bir tanıtım kampanyası düzenleyecek.

Bu kapsamda, 5 milyon civarındaki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası olan araç sahiplerine de özel bir mektup gönderilecek. Bakanlık, bu mektupla, söz konusu araç sahiplerini borçlarını ödemeye davet edecek.

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un Maliye Bakanlığı’nı ilgilendiren kısmının kamuoyuna tanıtımı amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca tanıtım ve bilgilendirme kampanyası gerçekleştirilecek. Söz konusu kampanya, geniş kitlelere ulaşılması amacıyla 17 farklı mecrayı kapsayacak.

Kampanyaya, “Vergide Fırsat Zamanı” sloganı ve logosuyla 13 Ekim 2014 tarihinde düzenlenecek tanıtım ile başlanacak ve kanundan yararlananların ilk taksit ödemelerini yapacağı son tarih 31 Aralık 2014’e kadar devam edilecek.

Kampanya kapsamında, 5 milyon civarındaki MTV, trafik para cezası borçlularına da PTT aracılığıyla bilgilendirme mektubu gönderilecek.

‘BORÇ SORUNLARI SONA ERECEK’
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “torba yasadan” en çok faydalanacak MTV veya trafik para cezası borçlularını “bu önemli fırsattan” yararlanmaya davet etti.

Yasanın, söz konusu borçlulara çok önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Şimşek, bu vesileyle araç sahiplerinin borç sorunlarının sona ereceğini ifade etti.

Yasa ile 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden MTV ile kesilen trafik para cezalarından 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş borçlara yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Şimşek, “Kanundan faydalanılması halinde bu borçlara ilişkin birikmiş faiz ve gecikme zammı tutarından vazgeçilecek. Bunun yerine enflasyon oranında güncelleme yapılarak borç yükünde önemli bir indirim sağlanacak” dedi.

‘HERKESE ULAŞMAK İSTİYORUZ’
Maliye Bakanı Şimşek, yasanın sadece MTV veya trafik para cezası olanlara değil, çok geniş bir kesime önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Bunun için de bakanlık bürokratlarının Kurban Bayramı’ndan sonra sahaya ineceklerini ve geniş bir bilgilendirme kampanyası başlatılacağını anlatan Şimşek, amaçlarının yasadan yararlanabilecek herkese ulaşmak olduğunu söyledi.

Şimşek, yasa kapsamına alınan konularla ilgili borcu olan herkesin, bundan faydalanması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAMPANYA
Bakanlığın tanıtım ve bilgilendirme kampanyası kapsamında şunlar yapılacak:

MTV ve trafik para cezası borçlularına 5 milyon adet bilgilendirme mektubu PTT aracılığıyla gönderilecek. Mektupta; ilk olarak 6552 sayılı kanunun bu borçlara ilişkin getirdiği imkanlara yer verilirken, devamında mektup üretim tarihi itibarıyla borç tespitinin yapıldığı bilgisi ve borcun ayrıntılarının öğrenilebileceği sorgulama ve iletişim kanalları anlatılacak. Söz konusu bilgilendirme mektubu, son dönemde oluşturulan “Mükellef Bilgilendirme Mektup Standartları” çerçevesinde hazırlanacak.

BİLBOARDLARA İLAN
MTV, trafik para cezası ve araç muayene borçluları için karayolları üzerinde bulunan billboard, megaboard, raket panolar ve otobüs duraklarının reklam panoları, otobüs arka yüz reklam alanları kullanılacak.

Vergi borçluları ile nüfus, seçim, askerlik para cezaları ve öğrenim kredi borçluları için yüksek hızlı tren ve banliyö trenleri gibi toplu taşıma araçları ile büyükşehirlerdeki metro istasyonları, kamu binaları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde afiş, bilboard, megaboard ve dijital reklam alanları da yine ilanların kullanıldığı yerlerden olacak.

5838 sayılı kanunun ilgili maddesinde düzenlenen hurda araç teslimine ve motorlu taşıt olma vasfını kaybeden taşıtlara ilişkin 31 Aralık 2014 tarihine kadar sürecek avantajlara ilişkin tanıtım çalışmaları yapılacak.

HAVALİMANINDA BİLGİLENDİRME
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa havalimanlarının iç ve dış hat terminallerindeki yolcu bekleme salonları ve bagaj bekleme platformlarındaki megalight, raket pano ve dijital ekranlar kullanılacak.

Şehir merkezlerinin yoğun yerlerinde bilgilendirici el broşürleri dağıtılacak.

RADYO VE İNTERNETE REKLAM
Kampanya kapsamında radyo spotları ve internet reklamı yoluyla medya araçları ve dijital platformlardan yararlanılacak.

Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar aracılığıyla tanıtım ve bilgilendirme stantları açılacak.

TÜRMOB, SMMM ve YMM Odaları gibi meslek örgütleri ile sanayi ve ticaret odalarında toplantılar düzenlenerek meslek mensuplarının etkin bir şekilde bilgilendirilmesi, sorularının cevaplandırılması ve önerilerinin alınması sağlanacak.

BÜROKRATLAR SAHAYA İNECEK
Gelir İdaresi başkan yardımcıları başkanlığında iller ziyaret edilecek ve yerel teşkilatla birlikte bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk’ün başkanlığında haftalık değerlendirme toplantıları ile tüm illerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, tanıtım ve bilgilendirme kampanyası ve kanunun uygulanması süreci yakından takip edilecek.

Ayrıca, TÜVTÜRK’ün geciktirilmiş araç muayenelerine ilişkin tanıtım kampanyasına da destek verilecek.

Etiketler: » » » » » » »
Share
884 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.