logo

Yazar: Hayrettin Karaman

Hayrettin Karaman
E-Posta: h.karaman@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • 25 yıl sonra

  25 yıl sonra

  29 Aralık 2019 YAZARLAR

  1995’te Yeni Şafak’ta köşe yazmaya başladım. Benim köşe yazarlığım gazete ile de yaşıt. Allah çeyrek yüz yıl iyi kötü binlerce yazı yazmayı nasip etti, çok şükür. Gazetemiz daha İslâmcı bir söylem ile çıkıyordu. 28 Şubat 1997’de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Refahyol hükümetine karşı, irtica bahanesiyle malum süreci başlattı. Hareket, ordu ve bürokrasi merkezli ...
 • Siyonistlerin Çin çıkarması

  Siyonistlerin Çin çıkarması

  27 Aralık 2019 YAZARLAR

  Filistin çıkışlı ibretlik bir yazı okudum. Bu yazıda İsrail’in uzun soluklu bir plan içinde Çin’e nasıl sızmakta olduğu anlatılıyor. Haberin kaynaklarından biri Mısırlı, Çin’de doktora yapmış siyaset bilimci ve Beni Suef Üniversitesi Öğretim Üyesi Bayan Nadiye Hilmi. Birkaç gün önce de Çin hükümetinin, ülkedeki mabetlerin komünist kültür merkezlerine çevrilmesi (bu fonksiyon...
 • Katılım bankalarını niçin korumalıyız

  Katılım bankalarını niçin korumalıyız

  26 Aralık 2019 YAZARLAR

  1940’lı yıllarda Hindistan’da İslâmî iktisat ve finans üzerinde çalışmalar ve yayın başladı. Geçmiş zamanlarda ihtiyacı için para arayanlar para vakıfları, cami akçesi, karz-ı hasen gibi kurum ve uygulamalardan temin ediyorlardı. Zaman içinde bunlar ihtiyaca cevap vermeyince fukaha, açıktan faizli kredi almaktansa şeklen olsun faize bulaşmamış olmak için yollar aradılar. Para f...
 • Laikçiler telâşta

  Laikçiler telâşta

  22 Aralık 2019 YAZARLAR

  Bu ülkede mahalle baskısına alışmış, başkalarının hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, demokrasi ve laikliği yalnızca kendi hakları, dünya görüşleri ve hayat tarzları için kullanmayı hedefleyen ve böyle anlayan okur-yazarlar, enteller, sosyete kesimi var. Onlara göre bütün öğrenciler ve bayanlar kendileri gibi giyinmeli, inandıkları gibi giyinmeleri ve örtünmeleri yasaklanmalıd...
 • Ensar Vakfı Büyük Türkiye Buluşması

  Ensar Vakfı Büyük Türkiye Buluşması

  20 Aralık 2019 YAZARLAR

  İmam Hatip Okullarında kalite meselesi ve genel olarak örgün ve yaygın din öğretim ve eğitimi konularında kötümser konuşan ve yazanlar, hiçbir şey yapılmadığını söyleyenler haksızlık ediyorlar. Diyanet, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ensar Vakfı, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu ve daha başkaları ülkemizin bir ucundan diğerine yayı...
 • Endülüs’ten Doğu Türkistan’a

  Endülüs’ten Doğu Türkistan’a

  19 Aralık 2019 YAZARLAR

  (M.Akbaş’tan) İlim, irfan, cehd, dert ve eser sahibi değerli kardeşimiz Prof. Dr. Mehmet Akbaş’ın duygu ve düşünceme tercüman yazısını lütufkâr izinleriyle köşemde paylaşıyorum: Ebdülüs ah… Nasıl da yıkıldın, nasıl da yıktılar seni… Müslümanlar Endülüs’te büyük bir medeniyet ortaya koydular. Avrupa’dan öğrenciler oraya okumak için giderlerdi ve bunun için can atarlardı. N...
 • Doğu Türkistan’ın hali ne olacak!

  Doğu Türkistan’ın hali ne olacak!

  15 Aralık 2019 YAZARLAR

  Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Alihan Töre’nin Hatıratı “Türkistan Kaygısı” ibretle okunması gereken bir kitap. Doğu Türkistan, 1944-1946 yılları arasında bağımsız bir cumhuriyetti. Devletin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Alihan Töre Saguni, 1946 yılı Haziran’ında Stalin ve Mao işbirliği sonucu SSCB tarafından kaçırıldı, sonrasında ise 1949’da Çin Ordusu Doğu Türkistan’ı i...
 • İmam hatip okulları hakkında

  İmam hatip okulları hakkında

  13 Aralık 2019 YAZARLAR

  Gün geçmiyor ki, bu okullarımız hakkında lehte veya aleyhte bir şeyler yazılmasın, konuşulmasın! 1951 yılında açıldığında ne kadar zıt beklentiler vardı: “Arkamızdan Fatiha okuyacaklar, cenazemizi kaldıracaklar, gelecekte üst düzey yöneticilik dâhil çeşitli branşlarda bizim değerlerimizle vazife yapacaklar, laik cumhuriyet değerlerini camilerde halka aşılayacaklar (aydın din...
 • Ümitler suya düşmesin

  Ümitler suya düşmesin

  12 Aralık 2019 YAZARLAR

  İslâm ülkeleri arası toplantılar yapılırken başta Kur’ân-ı Kerim tilavet ediliyordu, zamanın cumhurbaşkanı ise tilavet bittikten sonra toplantıya katılıyordu. Bir zamanın cumhurbaşkanı “Halk Kur’ân’ı anlasın da ondan soğusunlar” diye yalan yanlış tercüme edilmesini emretmişti, sonra da ibadette Kur’ân’ın Türkçe tercümesinin okunmasını istemişti. Ezan-ı Muhammedî yıllarca ulus d...
 • Muhtaç olduğumuz insan

  Muhtaç olduğumuz insan

  01 Aralık 2019 YAZARLAR

  En önemli ve öncelikli ihtiyacımız “kâmil İslam insanı”dır. Bu insan iki farklı eğitim ortamında yetişir. Birincisi ilk üç nesil gibi bir eğitim ortamı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.) bu üç nesilin, derece sıralaması da yaparak hayırlı nesiller olduğunu birdirmişlerdir. Bunların da birincisini, yani sahabe neslini alalım; bu nesil içinde yetişen İslam insanlarının bile tama...
 • İslam insanı sağlam iman sahibi olacak

  İslam insanı sağlam iman sahibi olacak

  29 Kasım 2019 YAZARLAR

  Allah’a, Peygambere ve ahirete… nasıl iman ediyoruz? Ağzında iftar etmek için çiğnemeye başladığı bir hurma var iken cihad çağrısı alan ve “Benimle cennetin arasına bu hurma parçası mı girecek” diyerek onu atan ve devam etmekte olan muharebeye katılarak şehid olan sahâbî gibi mi, kendisine suikast yapacak olana Peygamberimizi kurtarmak için onun yatağına yatıp Efendimizin sa...
 • Nasıl bir insan

  Nasıl bir insan

  28 Kasım 2019 YAZARLAR

  Kendimi bildim bileli Türkiye’de bir “maarif davası, eğitim meselesi, milli eğitim, vasıflı insan meselesi” vardır; bu meselelerin peşine düşenlerin inanç, düşünce, hedef ve hayat tarzları farklı olduğu için görüş, beklenti, plan ve programları da farklıdır. Şüphe yok ki, bütün bu mesele ve davaların merkezinde insan vardır. Kendimiz kalarak çağdaşlaşalım diyenlerin iyi insa...