logo

Yazar: D.Mehmet Doğan

D.Mehmet Doğan
E-Posta: m.dogan@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

  • Antep’te acıkmak…

    Antep’te acıkmak…

    03 Aralık 2019 YAZARLAR

    Antep’te acıkmak mümkün değildir, hele misafirseniz… Bu şehirde bir öğün yemek yemişseniz, en azından üç günlük tokluk hissedersiniz. Antep yazısına yemekle başlamak bizim için dahi zaruret haline gelmişse varın gerisini hesaplayın! Antep dünyanın gastronomi şehri olmuştur. Bir şehrin böyle anılması ticarî açıdan fevkalade iyidir. Yeme içme temel bir ekonomik saiktir, fakat ...
  • Sıhhiye’deki ‘hükümet’!

    Sıhhiye’deki ‘hükümet’!

    28 Kasım 2019 YAZARLAR

    Malûm “hükümet” Ankara’da. Devlet merkezi de orası. Kanun’a göre ise Ankara “makarr-ı idare”, yani “idare merkezi”. Şimdi “hükümet” kelimesini sadece merkezî yönetim için kullanıyoruz. Oysa, ilçelerde kaymakamlık binaları, illerde valilikler, “hükümet” olarak adlandırılırdı. Ankara hükümet merkezi olmadan, bir “hükümet meydanı”na sahipti. Bu meydan valiliğin bulunduğu meydan...
  • Kapanan tekkeler-Kapanmayan tekkeler

    Kapanan tekkeler-Kapanmayan tekkeler

    26 Kasım 2019 YAZARLAR

    Bir asra yaklaşıyoruz; 94 yıl oldu, tekkeler kapanalı… Hayretle şunu soranlar olabilir: Tekkeler kapandı mı? Çünkü günlük hayatta tekkelere, tarikatlara atıfların ardı arkası kesilmiyor. Kendini şeyh sananlar, mürşid ilan edenler. Mürid geçinenler, dervişlik taslayanlar. Sakallar, sarıklar, ileri geri laflar, iddialar… Tekkeler, zaviyeler, dergâhlar…kanunla kapatıldı. ...
  • Türkler Araplarla savaştı mı?

    Türkler Araplarla savaştı mı?

    25 Kasım 2019 YAZARLAR

    Türk-Arap ilişkileri sözkonusu olunca ilk önce Tuğrul Bey’i hatırlamamak olmaz. Selçuk beyin torunu, Mikail’in oğlu Tuğrul, büyük Selçuklu Devleti’nin iki kurucusundan biri. Kardeşi Çağrı, Tuğrul’un sultanlığını tanıdı, onun veziri ve başkumandanı konumunda oldu. Tuğrul Bey’in çocuğu olmuyordu, onun yerine zamanı gelince Çağrı Bey’in oğlu Alparslan geçti… Tuğrul Bey’in imzas...
  • ABD ile Rusya arasında

    ABD ile Rusya arasında

    21 Kasım 2019 YAZARLAR

    Rusya 19. yüzyıldan beri güçlü bir dünya devleti olarak milletlerarası siyaseti etkiliyor. Osmanlı Devleti’nin 18. ve 19. yüzyılda Rusya ile ilişkileri her zaman önemini korumuştur. Zaman zaman savaşa varan bu ilişkiler Rus yayılması sebebiyle nadiren dostluk kelimesiyle ifade edilebilecek bir mahiyet kazanmıştır. Gerçi 1833’te Hünkâr İskelesi Andlaşması var Ruslarla. İşe bakın...
  • Bilmek cezası!

    Bilmek cezası!

    19 Kasım 2019 YAZARLAR

    Bilenle bilmeyen bir olmaz; bilmek öğülmüştür. Buna karşılık bazıları yönünden bilmek cezalandırılmayı göze almaktır. Bu bir zihniyet meselesidir ve bu zihniyeti iyi bilmek lâzımdır! Bilmekten bahsediyoruz ama bilmece gibi konuşuyoruz! Son günlerde iki örtülü kızcağıza bir kadının saldırması büyük infiale yol açtı. Bu kadıncağız, bir zihniyetin sahibi olarak bunu yaptı...
  • Edirne’de anka uçurmak!

    Edirne’de anka uçurmak!

    18 Kasım 2019 YAZARLAR

    Edirne merkez olmak üzere, Gümülcine, İskeçe ve Kırcaali’de 24 ülkeden şairlerin katıldığı Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’ni icra ettik. Düşünün bir, Doğu Türkistan’dan Bosna Hersek’e, Başkurdistan’dan Kıbrıs’a kadar geniş bir coğrafyanın sözleri, sesleri, âhenkleri, renkleri ve hüzünleri kederleri; sevinçleri neş’eleri Selimiye’nin minareleri arasından bir simurg gibi ...
  • Atatürk kemalizm dinine inanır mıydı?

    Atatürk kemalizm dinine inanır mıydı?

    12 Kasım 2019 YAZARLAR

    Bir yazar hep canının istediğini, kafasına eseni mi yazar? Canının istediğini yazanlardan olmak isterdim doğrusu! Geçen yıl vefat eden ünlü romancımız Mehmet Niyazi’nin Varolmak Kavgası romanının başında şöyle bir ibare vardır: “Canım sıkıldığı için yazdım”. Canımız sıkılmasa, gidişata itirazı gerekli görmesek, “isyan ahlâkı”ndan haberdar olmasak, yazmak oyun ve eğlence olur...
  • ‘Kemalizm Türk’ün dinidir’

    ‘Kemalizm Türk’ün dinidir’

    11 Kasım 2019 YAZARLAR

    Dün (10 Kasım) olup bitenlere bakarak bunu söylemeden kendimi alamadım! Aslında bu söz bana ait değil… Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünün ilk baskısında (1945) “din” maddesinde yer alan bir cümledir bu. Gerçi “mecaz” olduğu belirtilmiştir, ama düne bakarak “bunun neresi mecaz, kesin gerçek” demek durumundayız. Sözlüğün ilk baskılarında “Kemalizm Türk’ün dinidir” denili...
  • Bakanlık olmasa, milli eğitim yoluna girer mi?

    Bakanlık olmasa, milli eğitim yoluna girer mi?

    07 Kasım 2019 YAZARLAR

    Oku adam ol, geleceğini kurtar, ceketini satan babalar. Millî Eğitim’le ilgili yazmak istemiyorum, çünkü karamsarlığım zirveye çıkıyor! Millî Eğitim en temel meselemiz ve bu esas mesele ile ilgili bir şey yapılamıyor. “Yapılmıyor” demiyorum, yapılamıyor diyorum. Mesele sırf bu bakanla, şu bakanla ilgili değil. Devasa bir cihaz var ve bu cihazın bütün unsurları üzerinde ci...
  • Cehalet saldırganlaştırır!

    Cehalet saldırganlaştırır!

    05 Kasım 2019 YAZARLAR

    Yüzüncü yılına yaklaşıyoruz, zamanında “inkılâp”, sonra “devrim” denilen 1920’lerdeki uygulamaları eleştiremeyeceğiz, olumsuzluklarını söyleyemeyecek miyiz? Eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsak da kuduzca saldırılara mı maruz kalacağız. Bu saldırgan cahiller, yirminci yüzyılda köklü milletlerden sadece Türklerin alfabesinin değiştirildiğini bilmezler. Sovyet bloğundaki ...
  • Manevî vatanımızı yaşatamazsak maddî vatanı koruyamayız!

    Manevî vatanımızı yaşatamazsak maddî vatanı koruyamayız!

    04 Kasım 2019 YAZARLAR

    Mevcut sınırlarımızın korunması için büyük bir silahlı gücü ayakta tutuyoruz. Maksat “Milli savunma”! Millî savunmadan maksat sadece topraklarımızı, yani maddî vatanı korumak mıdır? Maddî vatanı korumakla iş biter mi? Daha doğrusu manevî vatanı ayakta tutamazsak maddî vatanı koruyabilir miyiz? Bir soru daha: Bütün derdimiz toprağı korumak mı? Elbette o topraklar üzerin...