logo

05 Kasım 2019

Cehalet saldırganlaştırır!


D.Mehmet Doğan
m.dogan@gmail.com

Yüzüncü yılına yaklaşıyoruz, zamanında “inkılâp”, sonra “devrim” denilen 1920’lerdeki uygulamaları eleştiremeyeceğiz, olumsuzluklarını söyleyemeyecek miyiz? Eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsak da kuduzca saldırılara mı maruz kalacağız.

Bu saldırgan cahiller, yirminci yüzyılda köklü milletlerden sadece Türklerin alfabesinin değiştirildiğini bilmezler.

Sovyet bloğundaki Türkler, önce Latin harflerine sonra farklı Kiril alfabelerine geçirildi. Batı bloğundaki Türkiye Latin harflerine geçirildi…

Alfabe değişimi bir hâfıza sıfırlamasıdır! Türklerin geçmişte dinlerine göre alfabeleri oldu. Orhun yazıtlarındaki alfabeden neredeyse yüz yıl sonra Soğd esaslı Uygur alfabesi kullanıldı. Bu alfabe Kök Türk alfabesine göre daha uzun süre kullanılmıştır. Türkler müslümanlıktan sonra Arap/İslâm alfabesine geçmişlerdir. Buna rağmen Uygur alfabesi de dolaşımda kalmışktır. Osmanlı divanında Fatih dönemine kadar Uygur alfabesi ile yazılmış metinler olduğu bilinmektedir.

Türklerin Arap alfabesine geçtiği dönemlerde alfabe değiştiren veya alfabe edinen bir hayli kavim vardır. Bu dönemde yazılı metinler büyük bir yekûn tutmadığı, hele de okur yazarlık yaygın olmadığı için alfabe değişikliği ciddi bir kültürel hasara yol açmamıştır. Aradan bin yıl geçmiş, 20. Yüzyılda sadece Türkler’in alfabesi değiştirilmiştir. 20. Yüzyılın başında bütün Türklerin müşterek bir alfabesi vardı. Artık yoktur ve belki de bundan sonra hiç olamayacaktır!

20. yüzyılın başında iki yazı dilimiz vardı, batı ve doğu. Batı yazı dili Osmanlıca olarak anılırdı. Azerbaycan’da kullanılan yazı dili Osmanlıca olmamakla beraber, batı yazı dili çerçevesinde idi. Doğuda kullanılan yazı dili Çağatayca olarak anılırdı. Türkistan’da yazılı kültürü fazla olmayan topluluklarda yetişen yazarlar da bu yazı dilini kullanırdı. Komünizm döneminde Türk topluluklarının her biri ayrı Kiril alfabesi kullanmaya mecbur edildi, hepsinin farklı edebi dil oluşturması için sistem kuruldu. Böylece Kazak, Kırgız, Türkmen, Tatar yazı dilleri geliştirildi.

Türkiye de yazı dilini değiştirdi! Bin yıllık edebî zenginlik bir yana bırakılarak yeni bir dil oluşturulmaya çalışıldı ve bunda belli ölçüde başarı kazanıldı. İşte dil devrimi ile yapılmak istenen bu idi.

Alfabe inkılabının en bilinen (veya dışa vurulan) gerekçesi kolay okuma yazma öğrenmekti. Güya Latin harfleri ile 10-15 yılda bütün millet okur yazar olacaktı. Peki ne oldu? Atatürk öldüğünde ancak yüzde yirmiye ulaşılmıştı. İşe bakın Türkiye’de okur yazarlık oranı “gerici” iktidarlar döneminde ciddi şekilde arttı. DP iktidarının sonunda yüzde kırka varılmıştı. Bugün ise, yüzde yüze yaklaşmıştır.

Beş-on yılda herkesi okur-yazar yapmak iddiasını ciddiye almak mümkün değildir. Bu önce öğretici kadro yetiştirme, sonra fiziki şartların sağlanması ile ilgilidir. Okullaşma oranını artırmadan, öğretmen yetiştirmeden okur yazarlık nisbetini artırmak mümkün değildir.

Kemal Karpat, 1890’larda Osmanlı’da okur yazarlık oranının yüzde altmışın üzerinde olduğunu tespit etmiştir. Bu durumda Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında okur yazarlık oranının yüzde onlarda olduğu iddiası nasıl açıklanabilir?

Bu ancak 1911’den beri savaşan bir toplumun eğitim zayiatı ile izah edilebilir! Mesela memleketim Kalecik’te, iptidailer (ilk okullar) dışında rüşdiye (orta okul) varken, Cumhuriyet’ten sonra, muhtemelen öğretmen yokluğundan, kapatılmıştır. Kalecik’te orta okul ancak 1950’lere doğru açılabilmiştir.

Gelelim meselenin özüne…Okur yazarlık seviyesinin alfabe ile alâkası yoktur. Dünyanın en zor alfabesine sahip Çin, Kore ve Japonya’da okur yazarlık oranları bizden yüksektir! Alfabesini değiştirmeyen İran’ın okur yazarlık oranı ile Türkiye’ninki birbirine yakındır. İran’da kitap okuma oranının Türkiye’den yüksek olduğunu da kaydedelim.

Neden bu kadar bilgi verdik? Ancak kör cahillere yakışır bir saldırgan yazı ile karşılaştığımız için.

Bir “spiker-gazeteci” bir milletvekilini hedef alan bir yazı yayınlamış. Beni ilgilendireceği düşünülerek sağdan soldan gönderilince, okumak zorunda kaldım. Spiker-gazeteci güya harf inkılabını savunuyor. O kadar cahilane bir savunma ki, şecaat arz ederken cehaletini açığa vuruyor.

Türklerin ilk alfabesi Uygur alfabesi imiş!

Bu eçhelin, Orhun yazıtlarından ve onun yazıldığı alfabeden haberi yok!

İran’ın farklı alfabesi varmış!

Bana İran alfabesi ile bir kelime yaz da göreyim!

İran’ın bugün de kullandığı alfabe İslâm dünyasının ortak alfabesidir. Yani bizim 1928’e kadar kullandığımız alfabe!

Türk dünyası farklı alfabeler kullanıyormuş. Neden acaba?

Sovyet hâkimiyeti sırasında alfabeleri zorla değiştirildiği için olmasın?

Onların alfabelerini Moskova tanzim etti. Ya bizimkini?

Bazı İslâm ülkeleri Arap alfabesi kullanmıyormuş. Neden acaba? Bir zamanlar sömürge oldukları için olmasın?

Sorumuz şu: Bilmeden, bunlar üzerinde düşünmeden çırpıştırmalarla insanları karalamak namuslu davranış mıdır?

(KARAR)

Etiketler:
Share
80 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İNZAL EDİLMİŞ ADIMIZI, ÜRETİLMİŞ “İSLÂMCI” KAVRAMI İLE DEĞİŞTİRMEK SAPMALARA KAYNAKLIK ETMİŞTİR

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Her din ya da ideoloji, kendini özgün taşıyıcı kavramlarıyla ifade eder, tanımlar ve mesajını insanlara ulaştırır. Temel tanımlayıcı kavramlar, nötr değildirler; zihnine girdikleri, kendilerini benimseyerek kullanan insanları, kendi arka planındaki din, düşünce, felsefe ve ideoloji istikametinde dönüştürürler. Bunlar, o din ya da ideolojinin, taşıyıcı, inşa edici ve dönüştürücü etkiye sahip olan inanç eksenli kavramlarıdır. Bir de taşıyıcı olmayan, yani dinî ve ideolojik boyutu belirleyici olmayan kavramlar vardır ki onları, her din ya da ideol...
 • ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir Kaynak: ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir – SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Bu Pazar günü, birkaç noktaya değinelim: 1- Anamuhalefet’in lideri ve sözcülerinin, ‘Bizim askerimizin tırnağının ucundan kesip attığı bir parça bile bütün Suriye’den daha değerlidir.’ şeklindeki sözü çok matah bir şeymiş gibi geçen hafta boyunca sık sık dile getirmeleri sorgulanması ve utanılması gereken bir yaklaşımdır. KK ve adamları, yürekleri elveriyorsa, aynı sözü, Suriye için değil de, o ülkeye yarım asırdır zorla tahakküm ve zulmeden Baas Partisi, Esed Hanedanı ve Beşşâr Esed’in şahsı için söylesinler. Ama, dilleri varmaz ona bir olu...
 • Süleymani’nin öldürülmesine niye sevineyim?

  04 Ocak 2020 YAZARLAR

  İran’ın önemli generallerinden birisi, ABD füzeleri ile öldürüldü. Sevinmemiz gerektiğini söylüyor bazılarımız.. Gerekçeler önümüze koyuyorlar.. “Ortadoğu’da sürekli Şia mezhebinin yayılması için, haksız girişimlerde bulunup, örgütlenmeler yaptı.. Suriye’de binlerce Müslümanın ölümüne sebep oldu.. Yemen’den sorumlu.. Irak’tan sorumlu.. Kadınların ırzına geçilmesinden sorumlu.. Bebeklerin ölümünden sorumlu.. Esad’ın kimyasal silah kullanmasından sorumlu..” Devam ediyor, tutulan liste.. Devam ediyor, gerekçeler.. Ben ise şöyle bakıyor...
 • Tapu idaresi tepkide niye gecikti?

  03 Ocak 2020 YAZARLAR

  Haber yankı uyandırmış, konu nazik, konu netameli, ucu 'çılgın proje' hassasiyetlerine dokunuyor, kamuoyu zaten teyakkuzda, duyarlılık tavana vurmuş, üstüne belediyelerin tapu bilgilerini online sorgulama yetkisinin kaldırıldığı söyleniyor, Kanal İstanbul hattındaki arazileri toplayanların izi sürülemeyecek deniyor, yer yerinden oynuyor... Ne beklersiniz; tepkilerin hedefindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün zaman kaybetmeden, sabah ilk iş duruma açıklık getirmesini. Peki onlar ne yapıyor? Haberi alan alıp satan sattıktan sonra, a...