logo

06 Şubat 2019

‘Değişim’ deyince…


Mustafa Çağrıcı
m.cagrici@gmail.com

Değişim ve muhafazakârlık” başlıklı son yazımı -epeyce beğenenlerin yanında- eleştiriler de oldu. Biri sizi illa da eleştirecekse mesela “değişim” yerine “tekâmül” deseniz, “o başka alanın terimi” diye itiraz eder; “terakki” deseniz, “İttihatçı ağzı” der. Sanırım yazıyı önyargısız okuyanlar “değişim”, “muhafazakârlık” derken ne kastettiğimi apaçık anlamışladır.

Hep söylediğim gibi, kültürümüzün yaşatmamız gereken nice değerleri yanında -her kültürde olduğu gibi- zamanın icaplarına göre gözden geçirmeye muhtaç sorunları da olacaktır. Mesela Müslüman toplumlar olarak bizim, her yeni fikir, bilgi ve tecrübeden sakınan, din ile en alakasız konuda bile “Din elden gidiyor!” telaşına kapılan, mevcudu sımsıkı muhafazaya eğilimli bir halet-i ruhiyemiz var. Hz. Peygamber, ümmetine “güzel çığır açma” (sünnet-i hasene) diye bir vizyon verdiği halde, ondan birkaç asır sonra, insanın akl-ı seliminin düşünüp bulduğu yenilikler, Müslüman toplumlarda çoğu zaman zararlı yenilik (bid‘at) sayılıp reddedilmiştir. Hatta tıkanmalarda ümmetin önünü açabilecek görüşlerin sahipleri, güya karşı deliller yakıştırılarak, “bid‘at ve dalalet ehli” deyip susturulmuştur. Modern dönemde İslâm dünyasının başına olmadık belalar açan Selefîlik böyle bir kadîm zihniyetin taşıyıcısıdır.

Son yazımdan “kendi kültürümüze saygısızlık” anlamı çıkaranlar da olmuş. İllaki bir cevap olsun diye değil de bunu vesile bilerek arz edeyim ki, saygısızlık ile eleştiri’yi karıştırmamak lazım. Gerektiğinde kendimizi bile eleştiririz. Dinimizdeki tövbe böyle bir şeydir. Eleştiri, eksiğimizi gösterir, bizi değiştirip arıtır. Bakarsanız, eleştiri kültürünü geliştirememiş kişilerin ve toplumların, bu kültüre sahip olanların gerisine düştüklerini görürsünüz. Eleştiriyi saygısızlık sayarsak kendimizi de kültürümüzü de koruyup geliştiremeyiz; erdemli insan, erdemli toplum olamayız. Eski ahlak kitaplarımızda “Kişinin kendi kusurlarını bilmesi” için önerilen yollardan biri de şudur: “Sana kusurlarını söyleyen dostlar edin.” Çünkü “Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.

***

Son günlerde biraz Tanzimat dönemini okuyorum. Bir tarihçi ve tarih felsefecisi değilim; haddimi aşmak istemem. Ama uzunca bir zamandan beri taşıdığım bir kanaatim bu okumalarımla biraz daha pekişti. O kanaat de şu: Benim gibi epeyce dinî eğitim görenlerin zihinlerine, (zannederim az önce bahsettiğim “bid‘at” anlayışının iliğimize kadar işlemesi sebebiyle) bir değişim ve yenileşme hareketi olarak Tanzimat ve sonrasındaki gelişmelere kategorik bir muhaliflik yerleştirilmiş. Hatta bu mevzuda bizler, o devirlerin İslâmcı ve diğer okumuşlarından daha müsamahasızız. Tuhaftır ki, o döneme dair eserler yazan mütedeyyinleri okurken bu sorunun onlarda daha da baskın olduğunu hissettim.

Oysa bu meseleyi, temel dinî ve kültürel değerlerimizi örselemeden, makul, ilmî esaslar ışığında halletmemiz gerekiyor. Zira değişim olgusunu doğru bir çizgide yoluna koymazsak, insanlar sorunların çözümlerini başka kapılarda aramak zorunda kalırlar veya -son zamanlarda Suudi Arabistan’da işaretlerini gördüğümüz gibi- devlet sopası devreye girer. Bizim Cumhuriyet’in “inkılap” yıllarından itibaren benzer aşırılıklar olmuş; altmış paralık şapka için adam asılmıştı. “İlmî muhtariyeti inkılapların üstünde tutuyor” diye koskoca üniversite kapatılmış, hocalarının yarısı kapının dışına konmuştu. Birçok iyi şeylerin de yapıldığı bu dönemde “Türkçe ezan” gibi sözde değişimlerin en büyük kötülüğü ise toplumsal çatlamayı kalıcı hale getirmesi olmuştur.

Yine de tarihimizi bir tecrübe birikimi bilip ondan yararlanırsak, hislerimizin değil de -Yüce Kitabımızın buyurduğu şekilde- aklın, ahlâkın ve hukukun gösterdiği yoldan gidersek, ülkemizi, hepimizin temel haklarının tanındığı, içinde yaşamaktan mutluluk ve onur duyduğumuz, âleme örnek bir ülke yapabiliriz. Bunu hayal sayanlara, bugünkü AB ülkelerinin, birbirlerinin on milyonlarca insanını öldürmelerinin ardından geldikleri noktayı hatırlatırım.

(KARAR)

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
672 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İNZAL EDİLMİŞ ADIMIZI, ÜRETİLMİŞ “İSLÂMCI” KAVRAMI İLE DEĞİŞTİRMEK SAPMALARA KAYNAKLIK ETMİŞTİR

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Her din ya da ideoloji, kendini özgün taşıyıcı kavramlarıyla ifade eder, tanımlar ve mesajını insanlara ulaştırır. Temel tanımlayıcı kavramlar, nötr değildirler; zihnine girdikleri, kendilerini benimseyerek kullanan insanları, kendi arka planındaki din, düşünce, felsefe ve ideoloji istikametinde dönüştürürler. Bunlar, o din ya da ideolojinin, taşıyıcı, inşa edici ve dönüştürücü etkiye sahip olan inanç eksenli kavramlarıdır. Bir de taşıyıcı olmayan, yani dinî ve ideolojik boyutu belirleyici olmayan kavramlar vardır ki onları, her din ya da ideol...
 • ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir Kaynak: ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir – SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Bu Pazar günü, birkaç noktaya değinelim: 1- Anamuhalefet’in lideri ve sözcülerinin, ‘Bizim askerimizin tırnağının ucundan kesip attığı bir parça bile bütün Suriye’den daha değerlidir.’ şeklindeki sözü çok matah bir şeymiş gibi geçen hafta boyunca sık sık dile getirmeleri sorgulanması ve utanılması gereken bir yaklaşımdır. KK ve adamları, yürekleri elveriyorsa, aynı sözü, Suriye için değil de, o ülkeye yarım asırdır zorla tahakküm ve zulmeden Baas Partisi, Esed Hanedanı ve Beşşâr Esed’in şahsı için söylesinler. Ama, dilleri varmaz ona bir olu...
 • Süleymani’nin öldürülmesine niye sevineyim?

  04 Ocak 2020 YAZARLAR

  İran’ın önemli generallerinden birisi, ABD füzeleri ile öldürüldü. Sevinmemiz gerektiğini söylüyor bazılarımız.. Gerekçeler önümüze koyuyorlar.. “Ortadoğu’da sürekli Şia mezhebinin yayılması için, haksız girişimlerde bulunup, örgütlenmeler yaptı.. Suriye’de binlerce Müslümanın ölümüne sebep oldu.. Yemen’den sorumlu.. Irak’tan sorumlu.. Kadınların ırzına geçilmesinden sorumlu.. Bebeklerin ölümünden sorumlu.. Esad’ın kimyasal silah kullanmasından sorumlu..” Devam ediyor, tutulan liste.. Devam ediyor, gerekçeler.. Ben ise şöyle bakıyor...
 • Tapu idaresi tepkide niye gecikti?

  03 Ocak 2020 YAZARLAR

  Haber yankı uyandırmış, konu nazik, konu netameli, ucu 'çılgın proje' hassasiyetlerine dokunuyor, kamuoyu zaten teyakkuzda, duyarlılık tavana vurmuş, üstüne belediyelerin tapu bilgilerini online sorgulama yetkisinin kaldırıldığı söyleniyor, Kanal İstanbul hattındaki arazileri toplayanların izi sürülemeyecek deniyor, yer yerinden oynuyor... Ne beklersiniz; tepkilerin hedefindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün zaman kaybetmeden, sabah ilk iş duruma açıklık getirmesini. Peki onlar ne yapıyor? Haberi alan alıp satan sattıktan sonra, a...