logo

"Mustafa çağrıcı" ile İlişkili Haberler

 • Din ve ahlakta eksen kayması

  Din ve ahlakta eksen kayması

  07 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Geçen haftaki yazımın son bölümünde Yunus’un “Dağlar ile taşlar ile / çağırayım Mevlâm seni” mısralarıyla başlayan şiirinden üç kıta sunmuş, oradan ilhamla şunları yazmıştım: “Kur’an kültüründen nasipsiz olan biri bu mısralardan hiçbir şey anlamaz; çünkü şiirdeki bütün mazmunlar Kur’an’dan alınmıştır. Medeniyetimizin altından Kur’an’ı ve Peygamberimizi çekersek bütün tarih üst...
 • Kur’an’ı doğru anlama yolunda yeni bir eser

  Kur’an’ı doğru anlama yolunda yeni bir eser

  31 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Kuruluş amacı Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamanın ilmî altyapısını oluşturma çabalarına katkıda bulmak olan KURAMER’in İslâm Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat başlıklı yeni kitabı çıktı. Eser, alanın profesörlerinden İsmail Durmuş, Dursun Hazer, Ali Bulut ve Halim Öznurhan’ın yazılarından oluşuyor. “Kur’an’ın dili Arapçadır.” Herkesin bildiği bu yalın ifade, zamanımız Müslüman top...
 • Hasbihal

  Hasbihal

  24 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Öncelikle yazılarımı beğenen-beğenmeyen, takdirkâr veya eleştirel yorum yapan; ama lütfedip okuyan, paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bir yazı okunsun diye yazılır. Yorumlardan ilham alarak üç hususu arz edeceğim: 1. Elbette hocalarımı sever sayarım; içlerinden bir kısmını ve başka bazı bilim ve fikir insanlarını beğenirim. Ama –okurların bilmesini isterim ki-...
 • Siyasal İslamcılıların yanlışları

  Siyasal İslamcılıların yanlışları

  17 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Siyasal İslamcılar, son yıllarda dindar bilinen çevrelerde arttığı söylenen ahlâkî yozlaşma hususunda özeleştiri yapmayı sürdürüyorlar. Ama bence onlar önce kendilerini sorgulamalılar. Çünkü dini siyasete angaje ederek siyasetin çözmesi gereken sorunları dine yüklediler; böylece siyasetin yapması doğal olan yanlışların bedeline İslam’ı da ortak ettiler. Fakat yazdıklarından anl...
 • Aile değerleri ve cinsel farklılıklar

  Aile değerleri ve cinsel farklılıklar

  10 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Bugünlerde ülkemizde aile değerlerinin ve doğal cinsel farklılıkların korunmasının önemi üzerine konuşmalar yapılmakta; farklı cinslerin bireysel hak ve özgürlüklerinin, farklılık ve doğal üreme yasalarını tahrip etmeden desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Batılı mühtedi entelektüellerin analizlerinin, -hem İslâmî hem de Batılı birikime ve metoda aşina oldukları için- öz...
 • Sorunumuz Tanzimat mı kafa yapısı mı?

  Sorunumuz Tanzimat mı kafa yapısı mı?

  03 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Bugünlerde ara sıra TV’lerdeki ilgili tartışmalara ve köşe yazılarına bakıyorum da tekrarlanan seçimden sonra İslamcılar ve gelenekçiler diye bilinen çevrelerde bir ağız değişikliğinin, -sürmesini gönülden arzuladığım- bir özeleştirinin başladığını görüyorum. İptal olayının yanlışlığını söyleyenlerden bazıları meseleyi iktidar partisinin kaybı üzerinden tartışıyorlar. Konunun s...
 • İslam’ın imajı: Algı ve gerçek

  İslam’ın imajı: Algı ve gerçek

  27 Haziran 2019 YAZARLAR

  Günümüzde Müslümanların gafletleri ve Batılı bazı yapıların gayretleriyle giderek Müslüman nesilleri de etkilemeye başlayan İslam’ı karalayıcı bir algı oluşturulmaktadır. Dinimizin aslî öğretisiyle, yüksek bir medeniyet inşa etmiş, diğer dünya medeniyetlerine de ilham vermiş olan tarihî tecrübesiyle uyuşmayan bu sahte algının önlenmesi ise Müslüman aydınların gerektiğinde her t...
 • Ulema hegemonyası

  Ulema hegemonyası

  20 Haziran 2019 YAZARLAR

  Öncelikle belirteyim ki, dinimizin ve temel dinî kaynaklarımızın doğru anlaşılıp uygulanmasında ta Sahabeden başlayarak eslâfın, mezhep âlimleriyle öğrencileri ve izleyicilerinin, kısaca geçmiş ulemanın büyük emeği ve katkıları olmuştur. İslam medeniyeti onların sayesinde kuruldu ve yükseldi. Bugün de bizde ve diğer İslam toplumlarında öyle din âlimleri bulunuyor. Bir toplumun ...
 • ‘İslam’ın cazibesi’nden kuşkusu olanlara

  ‘İslam’ın cazibesi’nden kuşkusu olanlara

  12 Haziran 2019 YAZARLAR

  Değerlerine inancını ve güvenini besleyecek yeterlilikte bilgisi, aklı ve ufku olan hiçbir Müslüman, İslam toplumlarında gözlenen yanlışların nedenlerine, tarihî arkaplanına bakmadan, bunların ürettiği şimdiki olumsuzlukların etkisinde kalarak kendi milletinin ve ümmetinin dinini, kültürünü, medeniyetini, değerler dünyasını aşağılayıp reddetmez. Bunun aksi, cehaletin ve kültür ...
 • İslam’ın 1400 yıllık cazibesi

  İslam’ın 1400 yıllık cazibesi

  29 Mayıs 2019 YAZARLAR

  İslam’ın bir misyonerlik teşkilatı bulunmadığı halde 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarına kadar dünyada en çekici din idi. O saldırıları kim planladıysa tam hedeften vurdu. Akademik kurumlarımızın bu ve diğer terör olaylarının İslam’ın cazibesine etkisini araştırmaları gerekirdi.   İslam’ın bütün tarihi boyunca çekiciliğini korumasını sağlayan sebeplerin başında kapısının ...
 • “Dine Davet”

  “Dine Davet”

  22 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Günümüz Müslüman toplumları, esasında kendi kusurlarının sebep olduğu geri kalmışlığın verdiği huysuzlukla dünyaya asık yüzlü ve kavgacı bir Müslüman resmi gösterseler de İslam’ın kaynakları ve tarihi bunun aksini ispatlayan delillerle doludur. Bu delillerden biri de Kur’an-ı Kerim’in öngördüğü, Peygamberimizin ve Müslümanların uyguladığı dine davet yöntemidir. Bir Kur’an te...
 • Yoksullukla mücadelenin neresindeyiz?

  Yoksullukla mücadelenin neresindeyiz?

  15 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Biraz akademik bir usul ile söze girmem gerekiyor. Peygamberimiz, Medine’ye hicretinden birkaç yıl sonra, Medine toplumu ve inanç grupları arasındaki ilişkileri hukuki bir düzene sokmak için bir toplumsal mutabakat metni hazırlamıştı. Klasik kaynaklarda Sahîfe, Kitâb (yazılı belge), Muvâdea (Sözleşme); modern çalışmalarda Vesika (Batıda Document), Düstûr (Anayasa, Batıda Consti...