logo

Yazar: Mustafa Çağrıcı

Mustafa Çağrıcı
E-Posta: m.cagrici@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • “Dine Davet”

  “Dine Davet”

  22 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Günümüz Müslüman toplumları, esasında kendi kusurlarının sebep olduğu geri kalmışlığın verdiği huysuzlukla dünyaya asık yüzlü ve kavgacı bir Müslüman resmi gösterseler de İslam’ın kaynakları ve tarihi bunun aksini ispatlayan delillerle doludur. Bu delillerden biri de Kur’an-ı Kerim’in öngördüğü, Peygamberimizin ve Müslümanların uyguladığı dine davet yöntemidir. Bir Kur’an te...
 • Yoksullukla mücadelenin neresindeyiz?

  Yoksullukla mücadelenin neresindeyiz?

  15 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Biraz akademik bir usul ile söze girmem gerekiyor. Peygamberimiz, Medine’ye hicretinden birkaç yıl sonra, Medine toplumu ve inanç grupları arasındaki ilişkileri hukuki bir düzene sokmak için bir toplumsal mutabakat metni hazırlamıştı. Klasik kaynaklarda Sahîfe, Kitâb (yazılı belge), Muvâdea (Sözleşme); modern çalışmalarda Vesika (Batıda Document), Düstûr (Anayasa, Batıda Consti...
 • Kur’an’da yoksullukla mücadele

  Kur’an’da yoksullukla mücadele

  08 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Bir önceki yazımda Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamak ve onu hayatımızla buluşturmak için şöyle bir yöntem izlememiz gerektiğini anlatmıştım: Önce Kur’an’ın geldiği döneme gideriz ve mesela konumuz olan yoksulluk problemine dair ayetleri tek tek ve bütün olarak inceleriz. Konuyu anlamaya yardımcı olabilecek başka kaynakları da kullanarak Kur’an’ın yoksulluk problemine neden ve ne ö...
 • Kur’an’ı hayatımızla buluşturmak için

  Kur’an’ı hayatımızla buluşturmak için

  02 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Önceki yazımda yanlış bulduğum tefsir yöntemlerinden bahsetmiş, Pakistanlı alim Fazlur Rahman’ın benimsediği -benim de doğru bulduğum- yöntemi anlatıp değerlendirmeyi bugüne bırakmıştım.   Merhum Fazlur Rahman’a göre metni (Kur’an’ı) anlama, ‘sağlam, bütüncül ve kapsamlı bir yöntemle metnin içerdiği esas manayı, mesajı keşfetme’dir. Bugün Müslümanların “Kur’an’a göre yaşamak...
 • Kur’an’a göre yaşamak

  Kur’an’a göre yaşamak

  24 Nisan 2019 YAZARLAR

  Eski zamanların Müslüman toplumlarında alimler, düşünürler, toplumların, Kur’ân-ı Kerîm’le hayatları arasında güçlü bağlar kurup Kur’an’a göre yaşamak istediklerini görüyor, o zamanların olguları ve şartları çerçevesinde bu talepleri karşılayıcı mahiyette bilgiler ve yorumlar üretmeye çalışıyorlardı. Önemi sebebiyle sıklıkla tekrar ediyorum; o çağlarda hayat durağan olduğu, değ...
 • Bizim dünyada insan hakları

  Bizim dünyada insan hakları

  10 Nisan 2019 YAZARLAR

  İslam’ın hükümlerine göre bir memlekette bir Müslüman zarar görüyor, acı çekiyorsa bunu önlemek diğer Müslümanlara farz-ı kifâyedir, önlemezlerse hepsi günahkârdır. İslam ülkelerinin çoğunda az veya çok sayıda insan grupları hak ihlalleri, işsizlik, yoksulluk, siyasi baskı, terör, mezhep çatışmaları gibi sebeplerle acı çekmektedir. Bunların hepsi bu ülkelerdeki “insan”ı değersi...
 • Vahyin sonu mu, ‘tarihin sonu mu?’

  Vahyin sonu mu, ‘tarihin sonu mu?’

  03 Nisan 2019 YAZARLAR

  Bildiğim kadarıyla “tarihin sonu”, Japon asıllı Amerikalı düşünür Francis Fukuyama’nın dünya literatürüne kattığı bir kavramdır. Fukuyama “The End of History?” (tarihin sonu mu?) başlıklı meşhur makalesinde (The National Interest, No. 16 , s. 3-18), Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla birlikte artık Batı liberal demokrasisinin, üzerinde küresel mutabakat sağlanmış tek ve rakipsiz...
 • Golan Tepeleri neyi anlatıyor?

  Golan Tepeleri neyi anlatıyor?

  27 Mart 2019 YAZARLAR

  ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri konusundaki son kararı, bu ülkenin, İsrail’in “arz-ı mev‘ûd” (vaad edilmiş topraklar)’la ilgili dört bin yıllık idealini gerçekleştirmek için çalıştığını anlatıyor. Bunun büyük adımlarından biri, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasıyla atılmıştır. Şimdi sıra Golan Tepelerinin İsrail’e verilmesine geldi. Trump 21 Mart’ta yaptığı...
 • Aynayı kendimize tutmak

  Aynayı kendimize tutmak

  20 Mart 2019 YAZARLAR

  Bugün için ezcümle “Batının seküler ahlakı felsefi olarak pragmatist ve sonuç itibariyle sömürüyü meşrulaştıran bir ahlaktır” diyen bir yazı tasarlamıştım ki, Yeni Zelanda’da o korkunç saldırı meydana geldi. Olayı bir Haçlı-Hilal çatışması gibi gösterme yönünde yazanlar olunca ben de öyle bir görüntü vermek istemedim. Böyle durumda bana düşen, başlığın altını dolduran bir yazı ...
 • İnanç ve ahlâk

  İnanç ve ahlâk

  13 Mart 2019 YAZARLAR

  Eğer içimizden bir dürtü bizi çirkin ve haksız işler yapmaya kışkırtıyorsa, bilelim ki, içimizdeki bir putun sesi Allah’ın bizi güzel, haklı ve hayırlı işler yapmaya çağıran davetini bastırıyor demektir ve -tasavvuf erbabının gayet güzel açıklamış olduğu üzere- bu, Allah’a ortak koşmanın gizli şeklidir. Çünkü Kur’an’ın anlatımıyla bir adamın içinde iki kalp olmaz; bir Allah’ın ...
 • Sahi biz nereye gidiyoruz?!

  Sahi biz nereye gidiyoruz?!

  06 Mart 2019 YAZARLAR

  Vaktiyle laikçi kesimlerde bir iki cümlelik “Atatürkçü, ilerici” laflar ettikten sonra “gerici” gördükleri çevrelere ağızlarının dolusunca hakaret edenleri, hatta hapse attıranları görüyorduk. O zamanlar “İslâmî” kesim mağdur ve mazlum idi. Şimdi durum değişti. Aslında İslâm ve Peygamber ahlakına bakarsanız şimdi af, müsamaha, en azından âdil olma zamanıdır. Ama gerçek öyle değ...
 • İnsan haklarına saygının kültürel temelleri

  İnsan haklarına saygının kültürel temelleri

  27 Şubat 2019 YAZARLAR

  Cemal Kaşıkçı’nın Suudiler tarafından canıyla bedeniyle yok edilmesi için Suudi rejimini eleştirmesi, Mısır’da dokuz gencin asılması için darbe karşıtı olmaları, bizde bir gösterici kadının taciz edilmesi rezaletini hafifletmek için FETÖ’cü babanın kızı olması yeterlidir. İnsan hakları düşüncesini içselleştirememiş toplumlarda bir grup kendine lazım olan hakları almışsa iş bitm...