logo

Yazar: Mustafa Çağrıcı

Mustafa Çağrıcı
E-Posta: m.cagrici@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • ‘Onun ahlakı Kur’an’dı’

  ‘Onun ahlakı Kur’an’dı’

  13 Kasım 2019 YAZARLAR

  Ay takvimine göre 11 Rebîulevvel’i 12’sine bağlayan gece (8-9 Kasım gecesi) Peygamberimizin kutlu doğumuna sahne olmuştur. Bu gecenin içinde bulunduğu -yeni adıyla- Mevlid-i Nebî Haftası’ındayız. Hayırlara vesile olsun inşaallah! Bu haftanın Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen özel konusu “Hz. Peygamber ve Aile”dir. Bu münasebetle ilgili kurumlarca çeşitli etkinlikler düzen...
 • Üç asırlık hikâyemiz: Çağdaşlaşma – 2

  Üç asırlık hikâyemiz: Çağdaşlaşma – 2

  06 Kasım 2019 YAZARLAR

  Değerli akademisyen devlet adamı İbrahim Kalın’ın İslâm ve Batı başlıklı kitabını yeniden okudum ve istifade ettim. Yazar, “İslam ve Batı” maceramızı başından itibaren hem anlatmış hem de yer yer Batı’nın İslam algısı üzerine ufuk açıcı değerlendirme ve eleştiriler yapmıştır. Sayın Kalın -umarım- bu çalışmanın mutlaka gerekli kıldığı yeni bir eser yazarak Müslüman dünyanın ilk ...
 • Üç asırlık hikâyemiz: Çağdaşlaşma

  Üç asırlık hikâyemiz: Çağdaşlaşma

  30 Ekim 2019 YAZARLAR

  Her toplumun, ilâhî takdir gereğince içinde yaşamak zorunda olduğu çağı anlamaya, çağa uyum sağlamaya ihtiyacı var; gerektiğinde kendi temel değerleri, kültür ve medeniyet dinamikleri çerçevesinde çağını dönüştürme görevi var. Bugünkü haliyle Batı toplumları bunu kısmen başarmış görünüyorlar. Bu başarının en önemli eksikliği, dışarıda gördükleri ve diş geçirebildikleri toplumla...
 • İhyâ’dan seçmeler: İnsan ve ahlak

  İhyâ’dan seçmeler: İnsan ve ahlak

  23 Ekim 2019 YAZARLAR

  Gazâlî, kadın telakkisi gibi bazı konularda çağını aşamadığı için günümüzde eleştirilebilse de düşüncelerine bütün olarak bakıldığında birçok yönden aşılamamış bir düşünürümüzdür; Montgomery Watt gibi Gazâlî uzmanı bazı Batılılar’a göre de “(Hz.) Muhammed’den (a.s.) sonra en büyük Müslüman”dır. Aşağıda onun, İslam düşünce tarihinin şaheseri olan, benim “en çok okunmuş, fakat en...
 • Din ve ahlakta eksen kayması

  Din ve ahlakta eksen kayması

  07 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Geçen haftaki yazımın son bölümünde Yunus’un “Dağlar ile taşlar ile / çağırayım Mevlâm seni” mısralarıyla başlayan şiirinden üç kıta sunmuş, oradan ilhamla şunları yazmıştım: “Kur’an kültüründen nasipsiz olan biri bu mısralardan hiçbir şey anlamaz; çünkü şiirdeki bütün mazmunlar Kur’an’dan alınmıştır. Medeniyetimizin altından Kur’an’ı ve Peygamberimizi çekersek bütün tarih üst...
 • Kur’an’ı doğru anlama yolunda yeni bir eser

  Kur’an’ı doğru anlama yolunda yeni bir eser

  31 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Kuruluş amacı Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamanın ilmî altyapısını oluşturma çabalarına katkıda bulmak olan KURAMER’in İslâm Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat başlıklı yeni kitabı çıktı. Eser, alanın profesörlerinden İsmail Durmuş, Dursun Hazer, Ali Bulut ve Halim Öznurhan’ın yazılarından oluşuyor. “Kur’an’ın dili Arapçadır.” Herkesin bildiği bu yalın ifade, zamanımız Müslüman top...
 • Hasbihal

  Hasbihal

  24 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Öncelikle yazılarımı beğenen-beğenmeyen, takdirkâr veya eleştirel yorum yapan; ama lütfedip okuyan, paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bir yazı okunsun diye yazılır. Yorumlardan ilham alarak üç hususu arz edeceğim: 1. Elbette hocalarımı sever sayarım; içlerinden bir kısmını ve başka bazı bilim ve fikir insanlarını beğenirim. Ama –okurların bilmesini isterim ki-...
 • Siyasal İslamcılıların yanlışları

  Siyasal İslamcılıların yanlışları

  17 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Siyasal İslamcılar, son yıllarda dindar bilinen çevrelerde arttığı söylenen ahlâkî yozlaşma hususunda özeleştiri yapmayı sürdürüyorlar. Ama bence onlar önce kendilerini sorgulamalılar. Çünkü dini siyasete angaje ederek siyasetin çözmesi gereken sorunları dine yüklediler; böylece siyasetin yapması doğal olan yanlışların bedeline İslam’ı da ortak ettiler. Fakat yazdıklarından anl...
 • Aile değerleri ve cinsel farklılıklar

  Aile değerleri ve cinsel farklılıklar

  10 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Bugünlerde ülkemizde aile değerlerinin ve doğal cinsel farklılıkların korunmasının önemi üzerine konuşmalar yapılmakta; farklı cinslerin bireysel hak ve özgürlüklerinin, farklılık ve doğal üreme yasalarını tahrip etmeden desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Batılı mühtedi entelektüellerin analizlerinin, -hem İslâmî hem de Batılı birikime ve metoda aşina oldukları için- öz...
 • Sorunumuz Tanzimat mı kafa yapısı mı?

  Sorunumuz Tanzimat mı kafa yapısı mı?

  03 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Bugünlerde ara sıra TV’lerdeki ilgili tartışmalara ve köşe yazılarına bakıyorum da tekrarlanan seçimden sonra İslamcılar ve gelenekçiler diye bilinen çevrelerde bir ağız değişikliğinin, -sürmesini gönülden arzuladığım- bir özeleştirinin başladığını görüyorum. İptal olayının yanlışlığını söyleyenlerden bazıları meseleyi iktidar partisinin kaybı üzerinden tartışıyorlar. Konunun s...
 • İslam’ın imajı: Algı ve gerçek

  İslam’ın imajı: Algı ve gerçek

  27 Haziran 2019 YAZARLAR

  Günümüzde Müslümanların gafletleri ve Batılı bazı yapıların gayretleriyle giderek Müslüman nesilleri de etkilemeye başlayan İslam’ı karalayıcı bir algı oluşturulmaktadır. Dinimizin aslî öğretisiyle, yüksek bir medeniyet inşa etmiş, diğer dünya medeniyetlerine de ilham vermiş olan tarihî tecrübesiyle uyuşmayan bu sahte algının önlenmesi ise Müslüman aydınların gerektiğinde her t...
 • Ulema hegemonyası

  Ulema hegemonyası

  20 Haziran 2019 YAZARLAR

  Öncelikle belirteyim ki, dinimizin ve temel dinî kaynaklarımızın doğru anlaşılıp uygulanmasında ta Sahabeden başlayarak eslâfın, mezhep âlimleriyle öğrencileri ve izleyicilerinin, kısaca geçmiş ulemanın büyük emeği ve katkıları olmuştur. İslam medeniyeti onların sayesinde kuruldu ve yükseldi. Bugün de bizde ve diğer İslam toplumlarında öyle din âlimleri bulunuyor. Bir toplumun ...