logo

03 Şubat 2019

Zaman ve ziyan


Faruk Beşer
f.beser@gmail.com

Zamana yemin ederek başlayan Asr Suresi, Mekke’de inen ilk surelerdendir. Demek ki, müminler daha işin başında iken Allah’a imanla beraber zamanın önemine de dikkatleri çekiliyor.

“Asra yemin olsun ki, insanoğlu mutlaka ziyandadır. İman edenler ve salih amelleri yapanlar, birbirlerine Hakkı öğütleyenler, sabrı öğütleyenler hariç.”

Asr, yüz yıllık bir süreye dendiği gibi, bir nesillik süre, günün ikindi vakti, gece ve gündüz, bütün zamana göre dünyanın ikindi vakti, ikindi namazı, her bir insanın kendi ömrünün son çeyreği ve mutlak zaman anlamlarına da gelir. Ortak nokta zamandır. Burada Allah’ın özellikle hangisini kastettiğini bilemeyiz. Ama bütün dünya zamanına göre insanların çoğunun ziyan ettiğine bakılırsa, burada bütün bir zamana, ya da insanın kendi ömründeki her bir zaman dilimine dikkat çekilmiş olması daha uygun düşer. Sanki zamanın kanunu hep böyle olagelmiştir, insanlar en büyük sermayeleri olan ömürlerini çoğunlukla ziyanla geçirirler denir gibidir.

Zaman değirmeninde un ufak olmamanın dört temel şartı:

Surenin verdiği mesaj şudur: Sayılan bu dört şey dışındaki her şey, her eylem, ya da her eylemsizlik insanoğlu için bir ziyan sebebidir. Bu dört şeyin dışındakiler ne kadar çok olursa ziyan da o kadar çok olur demektir.

İşin başı Allah’a imandır. Bir olan Allah’a iman etmeyen insan her şeyi daha baştan kaybetmiş sayılır. Büyük olanın Allah olduğunu bilmeyenin karşısına her gün bir aşka büyük çıkar. Hangi büyüğü asıl büyük sayacağını bilemez ve her zaman o başka bir ‘büyüğe’ boyun eğer. Ölünceye kadar da bu böyle sürüp gider.

Büyüğü büyük, küçüğü küçük tanıyabilmenin aracı da doğru bilgidir, hakikati tanımadır. İnsanın değeri hakikat bilgisiyle artar, çünkü insan değerli olanı onunla tanır. Hz. Âdem’in meleklere üstün tutulması Allah’ın ona öğrettikleri sebebiyledir. Hakikati sadece tanımak da yetmez. Onu anlatmanın, duyurmanın derdinde olmalıdır insan. Herkes herkese hakkı tavsiye etmelidir.

Salih amel ya da amel-i salih Kuran-ı Kerim’in en temel kavramlarından biridir. Her zaman ve şartta kulun, Allah’ın rızasına en uygun olan, en öncelikli işidir. Temel ibadetler salih amel olduğu gibi, bir yerde öncelikli salih amel bir muhtaca yardım etmek, ilim, bilim ya da cihad olabilir. Mümin bütün amellerini ameli salih haline getirmekle mükelleftir. Bu da bilgi ile olur.

Bilgi de amele dönüşmezse yük olur. Böyle bir bilgiye Resulüllah Efendimiz (sa) ‘faydasız bilgi’ demiş ve ondan Allah’a sığınmıştır. Faydasız, yani semeresiz, bir getirisi olmayan, uygulanmayan demek. Böyle bir bilgi sadece faydasız değil, aynı zamanda zararlıdır ki, Resulüllah ondan Allah’a sığınmıştır. Çünkü bilgi bizatihi bir değer değildir, onu değerli kılan bilineni uygulamadır, ameldir, aksiyondur. Aksi halde bilgi dönüp insanın kendisini ilahlaştırır ve yoldan çıkmasına sebep olur. Çünkü ‘ilim’, Allah’ın en önemli sıfatlarından biridir, en büyük güçtür. O sıfattan bir şeyler edinip de onun hakkını vermeyen, bilginin gücünü kendinden sanır, ya da bilgiyi kendi gücü sanır ve kendini ilah gibi hissetmeye başlar. Kibirlenir, ceberutlaşır. Ya kendisini büyük vehmeder, ya da büyük vehmettiklerine boyun eğer. Bir Allah’a boyun eğmeyen birçok tanrıya/ilaha boyun eğmek zorunda kalır. Büyük olmayan, büyük bildiğine boyun eğmeye mecburdur.

Hak Allah’tır. Ama O muradını bize Kuran-ı Kerim’le bildirmiştir. Dolayısıyla her işlerinde birbirlerine Kuran’ın hükümlerini öğütleyenler Hakk’ı öğütlemiş olurlar. Yani mesele sadece hakkı tutup kaldırmak değil, bunu aynı zamanda başkalarına da tavsiye etmektir.

Bütün bunlar kolay işler değildir. Sadece mümin olmayı değil, kavi bir mümin olmayı gerektirir. O zaman da sabır ibadeti devreye girer. Sabretmeden bunlar başarılamaz. Ama sabırda yardımlaşmadan da sabredebilmek olmaz. Bu işlerde sabr’u sebatı ve bundan ayrılmamayı öğütleyenler de birbirlerine sabrı öğütlemiş olurlar.

Demek ki, zamanı kâra çevirebilmek için:

Güçlü bir iman

Bulunduğu hal ve şartların salih ameli neyse onları yapmak

Hakkı öğrenip tavsiyeleşmek

Sabrı öğrenip tavsiyeleşmek gerek.

İşte o zaman ancak kul ziyan etmemiş, kâra geçmiş olur.

İmam Şafiî der ki, insan düşünecek olsa sadece bu sure ona yeter. Çünkü insanı olgunluğa eriştiren mertebeler dörttür: Hakkı bilmek, onu uygulamak, bilmeyenlere öğretmek ve bu yolda çekilecek sıkıntılara sabretmek. İşte bu surede Allah bu mertebelerin hepsini birden saymıştır.

(YENİ ŞAFAK)

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
561 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İNZAL EDİLMİŞ ADIMIZI, ÜRETİLMİŞ “İSLÂMCI” KAVRAMI İLE DEĞİŞTİRMEK SAPMALARA KAYNAKLIK ETMİŞTİR

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Her din ya da ideoloji, kendini özgün taşıyıcı kavramlarıyla ifade eder, tanımlar ve mesajını insanlara ulaştırır. Temel tanımlayıcı kavramlar, nötr değildirler; zihnine girdikleri, kendilerini benimseyerek kullanan insanları, kendi arka planındaki din, düşünce, felsefe ve ideoloji istikametinde dönüştürürler. Bunlar, o din ya da ideolojinin, taşıyıcı, inşa edici ve dönüştürücü etkiye sahip olan inanç eksenli kavramlarıdır. Bir de taşıyıcı olmayan, yani dinî ve ideolojik boyutu belirleyici olmayan kavramlar vardır ki onları, her din ya da ideol...
 • ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir Kaynak: ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir – SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Bu Pazar günü, birkaç noktaya değinelim: 1- Anamuhalefet’in lideri ve sözcülerinin, ‘Bizim askerimizin tırnağının ucundan kesip attığı bir parça bile bütün Suriye’den daha değerlidir.’ şeklindeki sözü çok matah bir şeymiş gibi geçen hafta boyunca sık sık dile getirmeleri sorgulanması ve utanılması gereken bir yaklaşımdır. KK ve adamları, yürekleri elveriyorsa, aynı sözü, Suriye için değil de, o ülkeye yarım asırdır zorla tahakküm ve zulmeden Baas Partisi, Esed Hanedanı ve Beşşâr Esed’in şahsı için söylesinler. Ama, dilleri varmaz ona bir olu...
 • Süleymani’nin öldürülmesine niye sevineyim?

  04 Ocak 2020 YAZARLAR

  İran’ın önemli generallerinden birisi, ABD füzeleri ile öldürüldü. Sevinmemiz gerektiğini söylüyor bazılarımız.. Gerekçeler önümüze koyuyorlar.. “Ortadoğu’da sürekli Şia mezhebinin yayılması için, haksız girişimlerde bulunup, örgütlenmeler yaptı.. Suriye’de binlerce Müslümanın ölümüne sebep oldu.. Yemen’den sorumlu.. Irak’tan sorumlu.. Kadınların ırzına geçilmesinden sorumlu.. Bebeklerin ölümünden sorumlu.. Esad’ın kimyasal silah kullanmasından sorumlu..” Devam ediyor, tutulan liste.. Devam ediyor, gerekçeler.. Ben ise şöyle bakıyor...
 • Tapu idaresi tepkide niye gecikti?

  03 Ocak 2020 YAZARLAR

  Haber yankı uyandırmış, konu nazik, konu netameli, ucu 'çılgın proje' hassasiyetlerine dokunuyor, kamuoyu zaten teyakkuzda, duyarlılık tavana vurmuş, üstüne belediyelerin tapu bilgilerini online sorgulama yetkisinin kaldırıldığı söyleniyor, Kanal İstanbul hattındaki arazileri toplayanların izi sürülemeyecek deniyor, yer yerinden oynuyor... Ne beklersiniz; tepkilerin hedefindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün zaman kaybetmeden, sabah ilk iş duruma açıklık getirmesini. Peki onlar ne yapıyor? Haberi alan alıp satan sattıktan sonra, a...