logo

Yazar: Faruk Beşer

Faruk Beşer
E-Posta: f.beser@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Büyük müfessir Alusî de tasavvufa meyillidir, oysa?

  Büyük müfessir Alusî de tasavvufa meyillidir, oysa?

  17 Kasım 2019 YAZARLAR

  Dini yaşamada ihlas ve şirkin sınırları konusunda Zümer Suresi derslerimizden hareketle söylediklerimize aşağıdakileri de ilave edip konuyu bitireceğiz. “Yoksa onlar Allah’ın dışında şefaatçiler mi ediniyorlar. De ki, onlar hiçbir şeye sahip olmasalar ve akılları bir şeye ermese bile böyle mi yapıyorsunuz?” (43). Âyetin muhatabı elbette müşriklerdir, ama müşrikler ve her çeşi...
 • Mirasta kadına haksızlık ediyoruz, doğru ama

  Mirasta kadına haksızlık ediyoruz, doğru ama

  15 Kasım 2019 YAZARLAR

  Şirkle ilgili söz verdiğimiz son yazıyı pazara bırakalım Değerli fikir adamı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu kadrini bilmemiz gereken değerlerimizdendir. Severim, takdir ederim, imkân buldukça okurum, izlerim, düşünen gençlere de tavsiye ederim. Çünkü böyle müstakim düşünebilenlerimiz çok fazla değildir. Fazlıoğlu’nun bilim tarihiyle, düşünce tarihiyle ilgili ciddi çalışmaları ve ...
 • Zümer Suresi’nden şirk ve ihlas dersleri

  Zümer Suresi’nden şirk ve ihlas dersleri

  10 Kasım 2019 YAZARLAR

  ''İnsana ufak bir zarar dokunsa bütün kalbiyle sadece Rabbine yalvarır. Ama ardından Allah ona sırf kendi lütfu olan bir nimet bahşetse az önce O’na yaptığı yakarışı unutur, üstelik başkalarını da O’nun yolundan saptırmak için Allah’a eşler koşar. Böylelerine söylenecek söz şudur: Sen küfrünle biraz daha ye iç eğlen, çünkü sen ateşin adamlarındansın (Zümer 8). Demek ki, şirkte ...
 • İhlas ve şirk, biri varsa diğeri yoktur

  İhlas ve şirk, biri varsa diğeri yoktur

  08 Kasım 2019 YAZARLAR

  Şirk meselesini uzatmış sayılabiliriz ama değer. Çünkü mümin olarak bizden istenen şey, Allah’ın alanına başka hiç bir şeyi, ya da hiçbir kimseyi karıştırmadan ve ‘dini sadece O’na has kılarak’ kulluk etmemizdir. Din muameledir, yani imanın davranışa dönüşmesidir. Dinin O’na has kılınması demek, din adına yani ibadet kastıyla yaptığımız her davranışı sadece O’nun için yapıyor o...
 • ‘Siz de onları adım adım izleyeceksiniz’

  ‘Siz de onları adım adım izleyeceksiniz’

  03 Kasım 2019 YAZARLAR

  İnsanoğlunun ifrat ile tefrit, yani iki aşırı uç arasında dengeyi bulup orta çizgide kalması zordur ama önemlidir. Zaten imtihanı da budur. Bunu bilir ve aklını kullanırsa kazanır. Maneviyatta ve takdiste ileri geri kaymalar mümkün ve tehlikeli olduğu için Resulüllah Efendimiz bu konularda hassas ölçüler koymuştur. Ama insanoğlu bunları esnetmekte de mahirdir, bunun için şeyta...
 • İnsanlar şirke nasıl bulaşırlar?

  İnsanlar şirke nasıl bulaşırlar?

  01 Kasım 2019 YAZARLAR

  Ayeti kerimede ‘İman edenlerin çoğu da müşrik olarak iman eder’ buyrulduğunu söylemiştik, peki o zaman insan hem mümin hem müşrik mi olmuş olur? Aslında mutlak olarak ‘müşrik’ denen insan ‘mümin’ değildir ama mümin olan insana şirk bulaşmış olabilir. Bu sebeple kelamcılar şirki insanı dinden çıkaran ve çıkarmayan şirk diye ikiye ayırırlar. Allah ile beraber başka mabud tanıyanl...
 • Şirk ve karıncanın ayak sesleri

  Şirk ve karıncanın ayak sesleri

  27 Ekim 2019 YAZARLAR

  Şirk konusunun hassas olması, bu hastalığın insanın söz ve fiillerine bulaşma ihtimalinin bulunması başka şey, belli insanlara müşrik ya da kâfir demek başka şeydir. Aslında Kuranıkerim’in bazı ayetlerine ve bazı hadisi şeriflere baktığımızda, şirkin bir şekilde bulaşmadığı birisini bulabilmenin çok zor olduğunu görürüz. Kendisi olmasa da kokusu bir şekilde bulaşabilir. Ama bun...
 • Kul ya muvahiddir ya da müşrik, üçüncüsü olamaz

  Kul ya muvahiddir ya da müşrik, üçüncüsü olamaz

  25 Ekim 2019 YAZARLAR

  Kuranıkerim dersimiz Zümer Suresi’ne ulaşınca orada şirk ve ihlas mefhumları üzerine başka hiçbir surede fark edemediğimiz ölçüde yoğun bir vurgunun olduğunu gördük. Bu sebeple surenin şirk ve ihlas vurgusunu yazayım derken önce şirk kavramını genel hatlarıyla anlatma gereği hâsıl oldu. Şirk Kuranıkerim’in en temel üç kavramından biri: Tevhid, küfür ve şirk. Son ikisinin birbi...
 • Önemli bir Kur’an kavramı, ulü’l-elbâb

  Önemli bir Kur’an kavramı, ulü’l-elbâb

  20 Ekim 2019 YAZARLAR

  Akıl kelimesi Kuranıkerim’de isim olarak geçmez, fiil olarak yer alır. Demek ki, önemli olan aklın bizatihi kendisi değil, onun fonksiyonlarıdır. Bunun bir sebebi de aklın varlık kartelasında araz mı cevher mi olduğunun tam anlaşılmış olmaması olabilir. Ama farklı özellikteki akıl anlamında kelimeler vardır ve onlara başka bir yazıda değineceğiz. Lübb (ç: elbâb). Her şeyin seç...
 • Bireyleşme, kadın erkek ve tarikatlar

  Bireyleşme, kadın erkek ve tarikatlar

  13 Ekim 2019 YAZARLAR

  Demek ki, kişinin birey olduğunun farkına varmasıyla tek adam olma anlamında bireyselleşmesi farklı şeylerdir. Bat’ıda Aydınlanma dedikleri şey beraberinde bu aşırı bireyselliği getirdi. Kilisenin dogmatik bilgileriyle yetinmek zorunda bırakılan Batılı için Aydınlanma kaçınılmazdı. O birey olduğunu ancak bu yolla fark edebildi. Ama aydınlanma ‘insanın aklının dışında bir rehber...
 • Namaz saflarının bireysellikle ne alakası var?

  Namaz saflarının bireysellikle ne alakası var?

  11 Ekim 2019 YAZARLAR

  Kullaştıran ve ilahlaştıran bireyselliklerin orta noktasında insana yaraşır gerçek şahsiyet/kişilik vardır demiştik. Bu durumu kendi gözlemlerimle misallendirmek istiyorum. Çocuk eğitimiyle başlayalım. Bizim geleneksel (İslami değil) kültürümüzde çocuğa fazla söz hakkı tanınmaz. Konuşursa azarlanır. Ona, çocuk susar ve dinler diye telkin edilir. Sonuçta çocuğun kişiliği bastır...
 • Kullaştıran ve ilahlaştıran bireysellikler arasında

  Kullaştıran ve ilahlaştıran bireysellikler arasında

  06 Ekim 2019 YAZARLAR

  İslam’ın orta yol olma özelliğinin en açık görüldüğü konulardan biri de bireyselliktir. Çünkü bireyselliğin bir ucu inandırılmış kölelik, diğer ucu ilahlaşmadır, ortası ise şahsiyettir. TDK bireyselliği şöyle tanımlıyor: ‘Birey olma olgusu. Bir kişiyi benzerlerinden ayıran özelliklerin bütünü, ferdiyet’. Yani aslında her insan bir bireydir, ferttir, biriciktir. Tamı tamına on...