logo

Yazar: Faruk Beşer

Faruk Beşer
E-Posta: f.beser@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Adalet tek boyutlu değildir

  Adalet tek boyutlu değildir

  20 Eylül 2019 YAZARLAR

  Adalet deyince bizde kısaca her hak sahibine hakkını eksiksiz verme anlaşılır demiştik. Bizdeki kullanılışı hem adaleti hem de kıst’ı anlatır. Çünkü adalet, hukuku herkese eşit uygulama, kıst ise herkese hakkı olanı vermedir. Paylar her zaman eşit olmayabilir. Bu sebeple mesela miras eşit taksim edilmez ama ‘kıst’ anlamında adildir. Adalet üzerine konuşanlar onun farklı açılar...
 • Adalet, Hak, zulüm ve cevr

  Adalet, Hak, zulüm ve cevr

  15 Eylül 2019 MANŞET ÜSTÜ

  Türkçe’de ‘adl’ kelimesinden yapma mastar olarak sadece ‘adalet’i kullanırız ama Kuranıkerim kavramı olarak adl’in yanında ‘kıst’ ve zulmün yanında da ‘cevr’ vardır. Adl denklik ve eşitlik demektir. Bunun için Hesap günü kişinin günahlarına denk bir karşılık/fidye vermek istemesi anlamında adl kelimesi kullanılmıştır. Bu sebeple hukuki manada adalet taraflardan her birine eşit...
 • Anne babaya ihsan meselesi ve yaşlılık sorunu

  Anne babaya ihsan meselesi ve yaşlılık sorunu

  01 Eylül 2019 YAZARLAR

  Kuranıkerim’in en sevdiğim kavramlarından biri ihsan’dır. İhsan, hüsün/güzellik kökünden gelen bir kelimedir. Güzel olanı güzel bir şekilde yapmak demektir. Yani hem yaptığınız iş güzel olacak, hem de onu, yapılabilecek yolların en güzeliyle yapacaksınız. Bu iki şarta bir de niyeti ekleyebiliriz; güzel bir işi, en güzel şekilde ve güzel bir niyetle yapmak ihsandır diyebiliriz. ...
 • Hayrettin Karaman

  Hayrettin Karaman

  30 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Birkaç gün önce Karar’daAmerikalı İslam Tarihçisi Eric Ormbsy’nin ‘Gazali: İslam’ın Dirilişi’ adlı kitabının bir değerlendirmesini okudum. Orada Ormbsy Gazalî işi, “filozofların terminoloji ve argümanlarını benimseyip onlara derinlemesine hâkim olarak filozofları kendi silahlarıyla vurma noktasına kadar götürdü” diyordu. Yani Gazali felsefeyi de yine felsefe ile vurdu demek ist...
 • Hükümlerdeki değişimin yasaları

  Hükümlerdeki değişimin yasaları

  25 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Kaldığımız yerden devam edelim. Kuranıkerim’in değişmeyecek olguları detaylarına kadar açıkladığı halde değişecek olanların sadece genel prensiplerini verip kalanını zamana ve ulemaya bıraktığını söyledik ve bu ikincisine ticari hükümlerden örnekler verdik. İdari hükümler de böyledir. Kuranıkerim devletin şekli, yönetim biçimi, idari yapılanma gibi konularda da yine sadece dö...
 • Kuranıkerim’de zamanla değişecek hiçbir hüküm yoktur

  Kuranıkerim’de zamanla değişecek hiçbir hüküm yoktur

  23 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Hükümlerin değişip değişmeyeceği konusunda üç temel alandan söz ettik. İlk ikisini bir tek alan olarak da görebiliriz, diğer alan hükümlerin zamana ve mekâna göre değişebileceği alandır dedik. Buradan devam edelim. Anlama farklılıklarıyla beraber o değişmeyen alana taabbudî alan da deniyor. Yani akıl-üstü, içtihada konu olmayan, safi Şariin hakkı ve salt ibadet olan, ya da z...
 • Hükümlerin değişmesinde üç temel alan

  Hükümlerin değişmesinde üç temel alan

  18 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Önceki yazımızda değişim felsefesinden söz ettik. Hiç değişmeyen özü, ilk nedeni ararken akıl mı nakil mi öncedir meselesini de ilgilendiren başka bir noktaya daha işaret ederek devam edelim. İnsan bu tartışmaları okuyunca, herkes farklı şeyler söylediğine göre demek ki, akıl en azından bu ilk nedeni, hiç değişmeyeni bulmakta zorlanıyor, ya da hiç bulamıyor. O halde bu konuyu ...
 • Değişim felsefesi ve dini hükümlerde değişme

  Değişim felsefesi ve dini hükümlerde değişme

  16 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Geçen sene uzun bir süre dini düşüncenin gündemini, dinin değişenleri ve değişmeyenleri işgal etti. Tartışmalar biraz durulsun da düşündüklerimi öyle yazayım demiştim. Derken unutuldu ve bu güne kaldı. Dinin değişmeyenleri nelerdir? Hükümlerde değişenler var mı? Değişimin ölçüsü ve kuralı nedir? Bunları kim belirler? Bu sorulara cevap ararken değişimin bizatihi kendisinin ...
 • Kurbanla ilgili önemli birkaç mesele

  Kurbanla ilgili önemli birkaç mesele

  09 Ağustos 2019 YAZARLAR

  KURBANIN ETİNİ SATMANIN HÜKMÜ Kurban sırf Allah’ın rızası adına yapılan bir ibadet olduğu için, kurban kesenin kendi kurbanının etini paraya çevirip kullanması caiz görülmemiştir. Ancak bu hükmün istisnaları da vardır. Kurbandaki ibadet özelliğini bozmayacak bir işlem yapma, mesela satıp parasını tasadduk etmek, hoş olmasa da caizdir. Aslında kurban keserken, keserim sonra da ...
 • İnsanoğluna yüklenen ‘emanet’ nedir?

  İnsanoğluna yüklenen ‘emanet’ nedir?

  04 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Ahzâb suresinin son iki ayeti, zor anlaşılır görülmüş ve müfessirleri bir hayli uğraştırmış. Önce ayetlerin mealini verelim: Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu taşımaktan kaçındılar, ondan çekindiler, ama insan onu yüklendi. Çünkü o çok zalim ve çok cahil olabilir. Sonuçta Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınl...
 • Dini anlamanın ölçüleri – 5

  Dini anlamanın ölçüleri – 5

  02 Ağustos 2019 YAZARLAR

  İMANIMIZIN GÜCÜNÜ ÖLÇEBİLİRİZ Dindarlık düzeyi daha çok imanla, dolayısıyla kalple alakalı bir şeydir. Ameller bunu destekler ve güçlendirir. Müslümanlığımızın canlı, diri ve yükselme eğiliminde olup olmadığını anlamamızın önemli bir göstergesi Allah için üzülebilmemiz ya da sevinebilmemizdir. Eğer Allah’ın sözünün üstün gelmesi ya da gelmemesi, yani dünyada İslam ve Müslüman...
 • Doğru anlamanın ölçüleri- 4

  Doğru anlamanın ölçüleri- 4

  28 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Geçen yazılarımıza ilave olarak birkaç ölçüden daha söz edeceğiz: MEZHEPLER DİN DEĞİL İMKÂNDIRLAR Mezhep anlayışı konusunda da ifratlar ya da tefritler yaşadığımızı daha önce yazmıştık. Mezhepler birer farklı din değildirler, mükelleflerin fiillerinin / ef’âl-i mükellefinin hükümleri konusunda tutarlı birer anlama çabasıdırlar. O büyük müçtehitlerimizden Allah razı olsun, ço...
1 2 3 8