logo

Yazar: Faruk Beşer

Faruk Beşer
E-Posta: f.beser@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • İnsanlık tarihi müstakim olanlara zaferler, asilere belalar tarihidir

  İnsanlık tarihi müstakim olanlara zaferler, asilere belalar tarihidir

  29 Aralık 2019 YAZARLAR

  Önceki iki yazımızda şu sonuca vardık: Semavi afetler insanoğlundan bütünüyle bağımsız değildir. Fizik âlemdeki olayların metafizik sebepleri de vardır. Ama buna rağmen biz bir afetin kesin sebebi şudur diyemeyiz. Çünkü günahlar ve sevaplar bizim ölçülerimizle ölçülmez. Bizim çok küçük gördüğümüz bir günah Allah katında çok büyük olabilir. Mesela bir canlıya işkence yapılması ...
 • Afetlerin sebepleri sadece bizim gördüklerimiz midir?

  Afetlerin sebepleri sadece bizim gördüklerimiz midir?

  27 Aralık 2019 YAZARLAR

  Deprem gibi afetlerin insanla alakasını konuşuyorduk. Depremin en son sebebine baktığımızda onun fay hattının kırılmasından oluştuğunu söyleriz, doğrudur. Birkaç sebep daha ileriye gidebiliriz; fay hattını gaz birikmesi oluşturdu, gaz birikmesini milyonlarca yıl önceki organik maddeler oluşturdu vb diyebiliriz. Böyle devam edersek sonunda mesela organizmaların ilk varlık sebepl...
 • Deprem gibi afetlerin teolojisi

  Deprem gibi afetlerin teolojisi

  22 Aralık 2019 YAZARLAR

  Bir deprem, sel felaketi ve benzeri bir afet olduğunda hemen iki farklı tavırla karşılaşırız. Birileri derler ki, Allah cezalarını verdi, orada zaten son zamanlarda içki, zina, kumar gibi isyanlar çoğalmıştı. ‘Allah durdu durdu, turnayı gözünden vurdu’. Bunlar böyle söyleyince diğerleri de derler ki, depremin ya da diğer belaların günahlarla ne alakası var? Her şeyi günaha sev...
 • Hükümlerdeki değişmenin tarihi kırılma noktaları

  Hükümlerdeki değişmenin tarihi kırılma noktaları

  20 Aralık 2019 YAZARLAR

  İslami hükümlerindeki değişimi yazmıştım. Geçen hafta Sakarya İlahiyatta konuyu konferans olarak sununca söylediklerimize eklenmesi gerekenler olduğunu gördüm. Onları da özet olarak sunuyorum. Allah’tan başka her şey değişiyor. Her şey her an yeniden oluyor. Çünkü ‘O her an yeni bir iş yapıyor’. Şu an bizim bedenimizde var olan hücrelerin hiç biri bir yıl sonra olmayacak. Ama ...
 • İslam küresel düşünmeyi emreder

  İslam küresel düşünmeyi emreder

  15 Aralık 2019 YAZARLAR

  Son birkaç yazıda İslam’ın yeniden bir toplum ve dünya dini olmasının yollarını düşünüp kendi aklımca yazmaya çalıştım. Bunun muhteşem bir sarayı oluşturan tuğlaların sağlamlığı gibi bireyin sağlamlığından ve nefisle mücadeleyi başarmaktan başlaması gerektiğini anlattım. Sonra yine bireysel düzeyde fertler arası ilişkileri, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, nezaketi, tebessümü, böyle...
 • Gıybet ve kavimler arası evlilikler sağlıklı toplumun neresinde?

  Gıybet ve kavimler arası evlilikler sağlıklı toplumun neresinde?

  13 Aralık 2019 YAZARLAR

  İslam’ın yeniden hayata hâkim olması, müminler olarak yeniden izzet bulmamız, toplumun müslümanlaşması, hukukumuzun, ahlakımızın, kültürümüzün bizim olması için uğraşanlara, böyle bir derdi olanlara söylüyoruz. Bu işin bireyi, aileyi, mahalleyi, ülkeyi ve bütünüyle İslam dünyasını ilgilendiren tarafları var. Nefisle cihaddan, yani bireyden başlanmazsa iyi bir müslüman olamayız,...
 • Müminlerin insanlar için şahitler olması ne demek?

  Müminlerin insanlar için şahitler olması ne demek?

  01 Aralık 2019 YAZARLAR

  İslam’ı yeniden tolum dini haline getirebilmenin tohumu da yine bireydir. Sağlam ve ıslah edilmiş bir tohum olmadıktan sonra gürbüz ekinler olmaz. Bu sebeple kişinin kendisi ile duygularını eğitme, arındırma, kısaca onları müslümanlaştırma için olan mücadelesi büyük cihad, düşmanla olan mücadelesi küçük cihad sayılmıştır. Bu durum İslam’ın toplum dini olması gerçeğine ters deği...
 • İslam’ı yeniden öğrenmek

  İslam’ı yeniden öğrenmek

  29 Kasım 2019 YAZARLAR

  İslam ve kamusal kavramları üzerinde dururken anlatmak istediğimiz şu idi: Bu din topluma gelmiş, toplumu ıslahla başlamış da neden Hıristiyanlık’ta olduğu gibi camilere tekkelere, evlerin köşelerine hapsedilmiş? Tabii ki bunun birinci sebebi, raşit halifeler dönemleri hariç, yönetimlerin Müslümanları buna zorlaması. İkinci sebebi de, bu zorlama sonucunda Müslümanlarda da böyle...
 • Kamusalda olmayan İslam eksiktir

  Kamusalda olmayan İslam eksiktir

  24 Kasım 2019 YAZARLAR

  Kamusal alan, ya da merkez çevre kavramları İslam toplumuna uymuyor. İslam’da ‘bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir’ demiştik. Buna karşılık ‘köylü bu milletin efendisidir’ sözü bana hep, anlatmaya çalıştığımız o merkezi tahkim için söylenmiş bir aldatmacadan ibaret gelir. Yani ‘çevre’ bize hizmet etmek konumundadır. Herkes yerini bilsin, merkezi zorlamasın denir gibidir....
 • İslam’ı kamusala taşımak

  İslam’ı kamusala taşımak

  22 Kasım 2019 YAZARLAR

  Başlık çoğumuzda modaya ya da genel kanaate uygun bir çağrışım yapmış olabilir. Yani dindar olmak istiyorsan uzlete çekil, ibadetini yap. İslam’ın ne işi var sokakta pazarda, devlette, siyasette. Din kulla Allah arasında bir şey. Sen kendine bak, kalbin temiz olsun yeter, başkasına karışma gibi… Tam da modernliğin, liberalizmin, demokrasinin istediği, hatta küresel kapitalizmin...
 • Büyük müfessir Alusî de tasavvufa meyillidir, oysa?

  Büyük müfessir Alusî de tasavvufa meyillidir, oysa?

  17 Kasım 2019 YAZARLAR

  Dini yaşamada ihlas ve şirkin sınırları konusunda Zümer Suresi derslerimizden hareketle söylediklerimize aşağıdakileri de ilave edip konuyu bitireceğiz. “Yoksa onlar Allah’ın dışında şefaatçiler mi ediniyorlar. De ki, onlar hiçbir şeye sahip olmasalar ve akılları bir şeye ermese bile böyle mi yapıyorsunuz?” (43). Âyetin muhatabı elbette müşriklerdir, ama müşrikler ve her çeşi...
 • Mirasta kadına haksızlık ediyoruz, doğru ama

  Mirasta kadına haksızlık ediyoruz, doğru ama

  15 Kasım 2019 YAZARLAR

  Şirkle ilgili söz verdiğimiz son yazıyı pazara bırakalım Değerli fikir adamı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu kadrini bilmemiz gereken değerlerimizdendir. Severim, takdir ederim, imkân buldukça okurum, izlerim, düşünen gençlere de tavsiye ederim. Çünkü böyle müstakim düşünebilenlerimiz çok fazla değildir. Fazlıoğlu’nun bilim tarihiyle, düşünce tarihiyle ilgili ciddi çalışmaları ve ...