logo

Yazar: Faruk Beşer

Faruk Beşer
E-Posta: f.beser@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Kutsama ve bâtıni tarikatlar

  Kutsama ve bâtıni tarikatlar

  23 Haziran 2019 YAZARLAR

  Kudsi ve Kutsal başlıklı yazımızdan sonra Karar’dan Asım Gültekin kardeşimiz konuyla ilgili yazdığı iki yazıdan bizi haberdar edip gönderme lütfunda bulundu. Asım Gültekin’in etimolojik meseleler hakkında ilginç yazılar yazdığını da bu vesile ile öğrenmiş olduk. Kendisine teşekkür ederim. Söylediklerinden özellikle iki noktayı bizim yazdıklarımıza ek olarak zikredeyim. Kut keli...
 • Kudsi ve kutsal

  Kudsi ve kutsal

  16 Haziran 2019 YAZARLAR

  Kudsi ve kutsal kelimeleri aynı anlamda sanılıp karıştırıldıkları olur. Oysa birinin aslı ‘kuds’, diğerininki ‘kut’tur. Aralarında mana benzerliği yok değildir ama kudsi İslami bir kavramdır. Allah’ın Kuddûs ismi vardır. Kuddûs: Mukaddes, yani her türlü eksiklikten temiz ve beri demektir. Sübbûh da yine buna yakın anlamdadır ve o da Allah’ın isimlerindendir. Bu sebeple melekle...
 • ‘Tam iffetli olacağız bir gülme geliyor’

  ‘Tam iffetli olacağız bir gülme geliyor’

  14 Haziran 2019 YAZARLAR

  Feminizmin bugün geldiği, daha doğrusu getirildiği noktanın toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu söylemiştik. Hepimiz belli bir cinsiyette doğuyoruz ama bu cinsiyetle ilgili rolleri kim belirliyor, diye soruyorlar. Sahi, kim belirliyor? Bir üretim hatası olarak mı insanlar kadın ya da erkek doğuyorlar? Bu bakış açısında, sanki yaradılışta bir hata oluşmuş itirazı saklıdır. Bir...
 • Feminizm bir hak arama yolu değil, istismar aracı kılınan bir ideolojidir

  Feminizm bir hak arama yolu değil, istismar aracı kılınan bir ideolojidir

  09 Haziran 2019 YAZARLAR

  Feminizm en sade ifadesiyle kadıncılık demek. Kadın haklarını savunma ile başladı, hukuk, siyaset ve sosyal alanlarda erkeklerle tam eşitlik talebi, ardından bugün gelinen aşamada toplumsal cinsiyet eşitliği iddiasıyla devam ediyor. Ama hiçbir zaman tam olarak neye karşılık geldiği, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi, masu...
 • Müslüman feminist olabilir mi? Ya da feminizme giriş

  Müslüman feminist olabilir mi? Ya da feminizme giriş

  07 Haziran 2019 YAZARLAR

  Semavi dinler insanlığın Hz. Âdem ve Havva ile başladığını söyler. Bunun aksini ispat etmek mümkün değil. Buna muhalif söylenen her şey ya farazi bir teoriden, ya da dinin asılsızlığına inandığı için bunu iknaa çalışan ideolojik saplantılardan ibarettir. Bunların hiç biri iddiadan öte geçmedi, geçemez. Sadece bu düşüncelerin sahiplerini geçici tatmine yarayabilir, böyle olma...
 • Hayrettin Karaman

  Hayrettin Karaman

  02 Haziran 2019 YAZARLAR

  Bayram arifesinde böyle bir yazı mı yazılır? Yazmak zorunda kaldık. Bir kadın telefon açtı, çaresizlik içinde ağlayarak şöyle bir soru sordu: Kocamla aramızda din anlayışı farkı oluştu. Çok tedirginim ve ne yapacağımı bilemiyorum. Ayrılsam çoluk çocuğum ne olur diye endişe ediyorum. Dindar bir insandı, epeyce bir zamandan beri kendilerine Antikapitalist Müslümanlar diyen grubu...
 • Nefesler sayısınca yol mu vardır? Ya da müminleri bir taksime tabi tutacak olsak?

  Nefesler sayısınca yol mu vardır? Ya da müminleri bir taksime tabi tutacak olsak?

  26 Mayıs 2019 YAZARLAR

  ‘Allah’a ulaştıran yollar nefesler sayısıncadır’ anlamında bir söz vardır. Bazılar bunu hadis diye naklederler ama Sünni kaynaklarda hadis olarak aslı yoktur, Şia Batıniliğinden gelmedir. Ne var ki, bu sözün mutlak olarak doğru olmasa da, anlamlı bir yorumu da olabilir. Mutlak olarak, yani her bakımdan doğru olmaması şundandır: Allah’ı bulmak, ya da O’na ulaşmak isteyen herkes ...
 • Allah bizim Müslüman kardeşler olmamızı istiyor

  Allah bizim Müslüman kardeşler olmamızı istiyor

  24 Mayıs 2019 YAZARLAR

  İhvan olmak, biyolojik kardeşlikten öte bir kardeşlik. Ya da nesep kardeşliğini iradeli kardeşliğe çevirmenin adı. Birincisi bizim elimizde değil, takdiri ilahinin sonuncu. Kardeş, yani karındaş, aynı karnı, aynı rahmi paylaşmış olma. Allah bizi bu dünyaya böyle bir merhamet/rahim âleminden getiriyor. Sonra da bu kardeşliği bizim kendi irademizle perçinlememizi, ihvan olmamızı...
 • Kardeşlik ve itikâf

  Kardeşlik ve itikâf

  19 Mayıs 2019 YAZARLAR

  İtikâf ibadeti unuttuğumuz toplumsal ve kifâi bir sünnet. İmanın, İslam’ın, kısaca maneviyatın derecelerinde yükselmek için önemli bir fırsat. Bunu daha önce yazdık. Şimdi Cuma günü akşamı TRT1’de Ramazan Sevinci programında söylediklerime şunları da eklemek istiyorum. Önce şununla başlayalım: Resulüllah (sa) bazı hayırlı işlerin sevabını bize abartılı gelecek şekildi açıklar...
 • Uğursuzluk hadisi şerifi üzerinden mini bir hadis dersi

  Uğursuzluk hadisi şerifi üzerinden mini bir hadis dersi

  17 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Buhari’yi ya da bir başka hadis kitabını elimize alarak gördüğümüz bir hadisle amel etmeye kalkarsak hata ihtimalimiz çok yüksek olur. Sorulduğu için burada, ‘Uğursuzluk/şu’m ancak kadında, atta ve evdedir’ anlamındaki hadisi şerifi ele alacağız. Hadisi şerif en yüksek düzeyde sahihtir (Buhari, Müslim). Ancak hadis fıkhı, hadis şerhi ve hadis tekniği açılarından ele alındığında...
 • Yemek için yaşamak

  Yemek için yaşamak

  12 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Yemek için mi yaşarız, yaşamak için mi yeriz? Bu sorunun cevabı, niçin yaratıldık, sorusunun cevabına bağlıdır. Allah (cc) insanı kendini tanıyıp ona kulluk etmesi, bu dünya ile öbür dünyayı kazanması için yarattığını söylüyor. Yani insanın var olma gayesi bu. O halde yemek bir gaye değil, bu gayeyi gerçekleştirebilmenin bir aracı. Ama gayesi için yapıldığında aynı zamanda bi...
 • Salat’ü selam ve salat-i tefriciye

  Salat’ü selam ve salat-i tefriciye

  10 Mayıs 2019 YAZARLAR

  Salatın kök anlamı duadır. Kavram olarak değer verip tazim ve tebrik etme övme ve hayrı için dua etme anlamlarına gelir. Bizim ne hikmetse Farsça’dan alarak ‘namaz’ dediğimiz ve günde beş vakit eda ettiğimiz malum ibadet de salattır. Çünkü onda da hem tazim hem dua anlamı vardır. Resulüllah’a salavat getirme ifadesindeki ‘salavat’ salat’ın çoğuludur. Müslümanlar hem namaz anla...
1 2 3 7