logo

"Mustafa Öztürk" ile İlişkili Haberler

 • Türk / Türkiye tipi ateizmin genel karakteristiği

  Türk / Türkiye tipi ateizmin genel karakteristiği

  14 Eylül 2019 YAZARLAR

  Ateizm, felsefî bir terim ve kavram olarak Tanrı inancı karşısında retçiliği benimseyen bir zihniyeti ve dünya görüşünü ifade eder; ancak kendi içinde homojenlik arz etmez. Başka bir ifadeyle, ateizm kendi içinde mutlak ateizm, ideolojik/materyalist ateizm, teorik ateizm, pratik ateizm gibi tipler ve türlere ayrılabilir. Türk tipi ateizm ya da daha güncel olarak günümüz Türkiye...
 • İyiliğin sirayeti ve insana iyi gelmesi

  İyiliğin sirayeti ve insana iyi gelmesi

  31 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Yahudi kökenli bir ailenin çocuğu olan ve halen Yale Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olarak görev yapan Paul Bloom’un “Bebeklerin Ahlaki Yaşamı & İyiliğin ve Kötülüğün Kökenleri” (çev. Ezgi Kardelen, Verita Yayınları, İstanbul 2015) adlı eserini okurken ahlakın kaynağı, iyilik ve kötülüğün kökenleri gibi meseleler hakkında yeniden düşünmem gerektiğine kanaat getirdim. ...
 • Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur…

  Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur…

  24 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Bazı insanlar vardır, fikrî veya bedenî olarak ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler, bir şeylerin üstesinden gelmeyi başaramazlar. Mesela, kimi insanlar yabancı dil öğrenemezler; kimi insanlar kendilerini bildikleri günden beri matematikle geçimsiz olduklarından çarpım tablosunu bile ezberleyemezler; kimi insanlar bisiklete binmeyi beceremezler. Kimi insanlar da vardır, bir...
 • Acı duymak ruhun fiyakasıdır

  Acı duymak ruhun fiyakasıdır

  17 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Hayatımın merkezinde yer alan çok özel ve değerli bir insanın birkaç gün önce WhatsApp’tan gönderdiği kısa bir metinde, “Acı, yaşama coşkusuna gerçek değerini veren bir kontrapunto gibi yer alır yaşamın içinde. Yaşam sadece gerçekten geçici, tehdit altında olduğu için değerlidir” şeklinde çarpıcı bir ifade okudum. Bu ifade David Le Breton’un “Acının Antropolojisi” (çev. İsmail...
 • Entelektüel muhitte ovallik ve bombelilik sorunu

  Entelektüel muhitte ovallik ve bombelilik sorunu

  10 Ağustos 2019 YAZARLAR

  En başından not edeyim, bu yazı eğlencelik bir yazı olarak okunmalı ama yazıda betimlenecek “hayali” tipolojinin kara mizahlık profiline de ibret nazarıyla bakılıp ders çıkarılmalıdır. Malum, özellikle entelektüel donanıma sahip insanların pek çoğu kelam ve kalem erbabından sayılır. Dinî, siyasi, fikrî alanda söz söyleyen ve kalem oynatan insanların da az çok kendilerine özgü b...
 • Çıfıt çarşısı

  Çıfıt çarşısı

  03 Ağustos 2019 YAZARLAR

  Bu yazıyı ister “mahalle içi” öz eleştiri olarak kabul edin, ister “aile içi” problemlerimizi el âleme ifşa babında değerlendirin veyahut her ne şekilde mütalaa ederseniz edin, ama birazdan ikrah duygusuyla yazacağım hususların dinî alanda dışa vuran diz boyu rezilliklerimizden başka bir şey olmadığını da bilin. Biz henüz buluğ çağlarında iken dinin insanı kemale erdirecek ve a...
 • İlahiyat kâhyalığı

  İlahiyat kâhyalığı

  27 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Doksan küsur yıllık Cumhuriyet tarihine az çok vâkıf olanlar dahi bilirler ki özellikle çok partili dönemden itibaren devlet genellikle vesayet sistemiyle yönetilir, hükümet de yine aynı sistem tarafından terbiye edilirdi. Vesayet sistemindeki mekanizma daha ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri ve yüksek yargı organları marifetiyle işletilirdi. Bu sistemin katı laikçi ve Kemalist ide...
 • 15 Temmuz’dan sonra yine mi eski tas eski hamam…

  15 Temmuz’dan sonra yine mi eski tas eski hamam…

  20 Temmuz 2019 YAZARLAR

  15 Temmuz 2016 tarihli ve işgal garantili darbe girişimi Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan darbeler ve darbe teşebbüslerinin en iğrenci idi. Çünkü darbeciler çetesi ilk kez 15 Temmuz gecesi kendi milletine namlu doğrultup kurşun sıkabildi. Bereket versin ki milletin topyekûn direnişiyle bu menfur girişim bertaraf edilebildi. Malum, 15 Temmuz darbe girişiminin ön plandaki tüm fa...
 • Bandwagon, veblen ve snob etkilerinin dinî alandaki izdüşümleri

  Bandwagon, veblen ve snob etkilerinin dinî alandaki izdüşümleri

  13 Temmuz 2019 YAZARLAR

  İktisatta talep kanununa aykırılık arz eden ya da tüketim eğilimini önemli ölçüde etkileyip belirleyen saikler için ilginç tabirler kullanılır. Mesela, akıllı telefonlara yönelik ilgide olduğu gibi kişilerin bir malla ilgili talebinin diğer kişiler satın alıyor diye artması “Bandwagon etkisi” (sürü veya moda etkisi) diye tanımlanır. Buna mukabil bir malın fiyatının yükselmesine...
 • Bir insanlık suçu olarak ahlakçılık

  Bir insanlık suçu olarak ahlakçılık

  07 Temmuz 2019 YAZARLAR

  Yazının başlığındaki “ahlakçılık” tabiri “tefsircilik, hadisçilik” gibi bir ilmî alana aidiyete değil, bir taraftan ahlak üzerine ahkâm kesip fiyakalı retorikler üretmeye, diğer taraftan da gerçek hayat düzleminde ahlaksızlığın kusursuz temsillerini sergilemeye işaret etmektedir. Yine bu yazıdaki anlam örgüsüyle ahlakçılık, “toplum düzeninin sağlanmasında ahlakın büyük bir etki...
 • İlâhî inayet ve yaratılış

  İlâhî inayet ve yaratılış

  29 Haziran 2019 YAZARLAR

  Bu satırları Gökçeada’daki Cicirya Kafe’de Türk kahvemi yudumlarken yazıyorum. Gökçeada’yı ziyaret sebebim, farklı din, inanç ve kültürlere mensup insanların birbirleriyle didişmeden huzur ve sükûn içinde yaşamalarına bizzat tanık olmak istemem ve onca zamandır ruhumda biriken sosyolojik gerginliğin bu çok kültürlü yaşamı temaşa sayesinde ortadan kalkacağını ümit etmemdir. Geçe...
 • ‘Ben niçin yaratıldım?’

  ‘Ben niçin yaratıldım?’

  23 Haziran 2019 YAZARLAR

  Bugüne kadar dinî alanda en sık duyduğum sorulardan biri “Allah bizi niçin yarattı?” veya “Ben niçin yaratıldım?” sorusudur. Malum, bu sorunun klişe cevabı “ibadet ve imtihan için yaratma” izahına dayanır. Ancak bu izah söz konusu soruyu soranların da malumudur. Bu demektir ki “ibadet ve imtihan” cevabı birçok insan için yeterli olmamıştır. İslam geleneğinde Kenzi Mahfî (gizli ...
1 2 3 5