logo

Yazar: Rasim Özdenören

Rasim Özdenören
E-Posta: riozdenoren@gmail.com
Web Sitesi: http://www.basaksehirnet.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Olmaz olmaz deme

  Olmaz olmaz deme

  02 Ocak 2020 YAZARLAR

  Bu sözün tamamı şöyle: “Olmaz olmaz deme olmaz olmaz.” Bu deyişin -yoksa kelime oyunu mu desek- görünürde iki anlamı var: 1. Olmayacak şey yoktur deme, olmayacak şeyler de vardır. 2. İlla olmaz diye tutturma, olmayacak şey yoktur; her şey mümkündür, her şey olur… Bizi düşünmeye sevk eden iki şık… Ben ikinci şıktan yanayım. Benim indimde insan iradesi karşıs...
 • Oltanın ucu: Yem ya da bela

  Oltanın ucu: Yem ya da bela

  29 Aralık 2019 YAZARLAR

  Biz, tepemizde uçuşmaya başlayan su kuşlarını görüyoruz. Onlara av olan su içindeki hayvancıklardan haberli değiliz. İşin, bir de o yandan görünüşüne bakmayı denemeli. Onlar, yukarıdaki kuşları gördüğü için kovuklarına çekilmişti. Oltanın meydana getirdiği dalgalanmadan ürküp kaçtılar. Kuşlar kaçınca su yaratıkları kovuklarından çıkıp hem oltaya yanaşmaya, hem kuşlara yem olmay...
 • Alkol, sömürü ve intihar

  Alkol, sömürü ve intihar

  26 Aralık 2019 YAZARLAR

  Görünüşte, alkol ile sömürü arasında herhangi bir bağlılaşım kurulamayabilir. Ama acaba gerçek öyle midir? “Ateş suyu”na alıştırılan Kızıl Deriliyi ele alalım. Kızıl Derili adamın gündelik hayatında tüttürdüğü bir dumanı vardı. Kıtanın sonsuzca uzayan topraklarında, sesini ulaştıramadığı mesafelerde duman ona haberleşme işinde yardımcı oluyordu. Beyaz adam, Kızılderili’de...
 • İntihar: Bir umutsuzluk göstergesi

  İntihar: Bir umutsuzluk göstergesi

  22 Aralık 2019 YAZARLAR

  Son birkaç ayda medyaya intikal eden intihar vakaları bu olay üzerinde düşünmeyi gerektiriyor. Vakalar sıklaşınca internet üzerinden kısa bir gezinti yapmak suretiyle 2019 yılında medyaya intikal etmiş 826 adet intihar vakası tespit ettim. Bu vakaların 64 adedi yurt dışında, 762si yurt içinde… Bu rakamlar benim çok kısa gezintimden elde ettiğim veriler. Elbette kesin deği...
 • Çalıyı dolanmak meseleyi halleder mi?

  Çalıyı dolanmak meseleyi halleder mi?

  19 Aralık 2019 YAZARLAR

  Türkçemizde bir özdeyiş: ite dalanmaktansa çalıyı dolanmak yeğdir, diyor. Bir işe girişip sonucu belli olmayan bir muhatarayı göze almaktansa, daha az tehlikeli yolu tercih etmeli bağlamında kullanılıyor. Bir defaya mahsus olmak üzere köpeğe dalanmamak için çalıyı dolanmak gerekiyorsa, mesele yok, çalıyı dolanmanın sakıncası da… Fakat o köpek oraya çalıyı dolanmaya mecbur...
 • Ölümün tırpanı hayatın coşkusu

  Ölümün tırpanı hayatın coşkusu

  15 Aralık 2019 YAZARLAR

  Hayatın ayırdığını ölüm birleştiriyor. Hayatın eşitsizleştirdiğini ölüm eşitliyor. Her insan teki yeryüzüne kendi özgün, özgül varlığıyla ayak basıyor… Kimi eril, kimi dişil olarak dünyaya geliyor. Hiç bir insan tekinin bedensel özelliği birbirine uymuyor. Zihinsel özelliklerinin uymadığı gibi… Dahası çoğunca zihinsel kalitelerinin farklı olması gibi… Aynı okulla...
 • Handke’ye Nobel ödülü

  Handke’ye Nobel ödülü

  12 Aralık 2019 YAZARLAR

  Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü yazar Peter Handke’ye verildi. Ödülün parasal karşılığı 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 900 bin avro) tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerin bu yılki edebiyat ödülünün Handke’ye verilmesini protesto sadedinde törene temsilci göndermediği bildiriliyor. Ayrıca birbirinden farklı mahfiller tarafından, Bosna Hersek’te işlenen so...
 • Son pişmanlığın faydası var mı?

  Son pişmanlığın faydası var mı?

  01 Aralık 2019 YAZARLAR

  Yemin, muhatabın kabulü istikametinde anlam taşır. Yemin eden kimsenin yemini, ona yemin verdirenin maksadı istikametinde kabul görür. Yemin eden kimse aklında başka bir niyet gözeterek yemin etse, bu yemin onun niyetine göre değil, fakat yemin verdirenin maksadına göre anlam taşır. Somut olarak şöyle: yemin verdiren, yemin ettireceği kişiye: “Bana borcun olmadığına dair yem...
 • Yalan kumpas rezillik

  Yalan kumpas rezillik

  28 Kasım 2019 YAZARLAR

  Demek yalana da ihtiyaç duyuluyor olmalı ki müracaat ediliyor. Ama nasıl ki suç samur kürk olsa, kimse üstüne almıyorsa, yalan da ne kadar tatlı olsa kimse üstüne almıyor. Son tahlilde onu üstüne alanın toplum içinde inandırıcılığı kalmıyor, kalmaz. Oysa toplum güven esası üzerinde işlerliğini sürdürür. Toplum düzeni güvene dayanır. Güven demek, orada yalana yer bul...
 • Görünürdeki tutum, dipteki gerçeklik

  Görünürdeki tutum, dipteki gerçeklik

  24 Kasım 2019 YAZARLAR

  Sadece insan teklerinin değil, devletlerin de iki katmanlı bir gerçeklikleri var. İnsan teklerinde bu, Freud ‘tan öğrendiğimiz kadarıyla onların bilinci ve bilinçaltı ile görünürlük kazanıyor. Kişiyi görünürde bilinci yönetiyor. Ama bilinci de, bir ölçüde, bilinçaltı yönetiyor. Kişinin asıl gerçekliği, asal gerçekliği onun bilinçaltında yatıyor. Kişinin görünürde...
 • Ya devlet başa ya kuzgun leşe

  Ya devlet başa ya kuzgun leşe

  21 Kasım 2019 YAZARLAR

  Kimilerinin gözü karadır. Gözünü daldan budaktan esirgemez... Gazeteciyse haberin üstüne, öğretmense öğrencisine, öğrenciyse hocasına, gardiyansa mahkûma, mahkûmsa Âdem Babaya saldırır... Gücü yettiğine saldırırsa çoğu kez bunun sonuçlarından etkilenmez. Ama saldırdığı güçlü bir muhatap çıkarsa eyleminin sonuçlarını ödetirler... Gözü karalık bir başına kötü bir huy ...
 • Küresel siyasaya Türkiye’nin etkisi

  Küresel siyasaya Türkiye’nin etkisi

  17 Kasım 2019 YAZARLAR

  Küresel siyasanın manzarasını şöyle özetleyebiliriz: Dünya kamuoyu uluslararası sermayenin gündemde tuttuğu sorunlar çerçevesinin içini doldurma çabasıyla vakit geçiriyor. SSCB hükümranlığındaki Komünist blok dağılmadan önce dünya kamuoyu “soğuk savaş” korkutmacası ile oyalanıyordu. Onun dağılmasından sonra (1989) yeryüzü barış ve sükûn içinde yeni bir dünya düzeni kuraca...
1 2 3 9