logo

05 Şubat 2019

İşte buradan başlayalım kendi divânımızı yazmaya!


Leyla İpekçi
l.ipekci@gmail.com

Neden bu topraklarda Yunus deyince, Mevlana, İbn Arabi veya Konevi, hatta Niyazi Mısri deyince aklımıza şu cemaat bu tarikat ilk anda gelmiyor? Neden Yunus Emre deyince “Sevelim sevilelim” veya “Ben gelmedim dava için” ya da “Bir ben vardır bende, benden içeri” gibi sözleri geliyor akla?

İbn Arabi deyince neden öncelikle Füsus okumaları geliyor? Niyazi Mısri deyince birbirinden eşsiz bestelenen ilahileri geliyor aklımıza? “Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı!” “Sevdim seni hep varım, yağmadır alan alsın!”

Burası ki Anadolu; şiirin, türkünün, ilahinin yek nefesten capcanlı söze dönüştüğü hudutsuz bir gönül. 13’üncü yüzyıldan beri doğudan batıdan gelenlerin birbiriyle buluştuğu, hemhal olduğu bir aşk ve irfan yurdu. İçimizdeki gizli hazinenin merkez efendisi.

Ne var ki “İşitin ey yarenler” sözünün yankısı bunca siyasi alavere dalavere, burca nifak söylemi içinden can kulağımıza ulaşamıyor kolayca. Gözlerimiz, burnumuz, kulaklarımız perdeli. Böylesi tek dilli bir yaşantıda kesrette vahdet şuurunu nefsimizde nasıl bulacağız?

***

Toplumda muhafazakarlık bir siyasi oy kapısı ya da laiklik bir resmi motta olabilir dönem dönem. Veya bugünün gençlerini saran ateizm deizm dalgası bir küresel tuzağa da dönüşebilir. Elbette hepsinde doğruluk var, lakin eksik.

Gençler dinle ilgili herhangi bir telkini hayatlarında karşılığını görmeden, nefislerinden geçirmeden asla kabullenemiyorlarsa onları günah keçisi ilan etmekten vazgeçip bugünün ruhunda saklı şiiri, türküyü, ilahiyi yeniden can kulağıyla işitmek durumundayız.

Bunca gruplaşmanın, cemaatleşmenin, bunca kategorize edilmenin sonucu gönül perdelerini kaldıracak olan yegâne hamle sanatın dilidir bana göre. Evet, gençlere ilmihal okutarak ya da Cuma hutbesinde vaaz ederek onlardan dindar nesil olarak yetişmesini bekleyemiyorsunuz bugün.

Ama doğudan batıdan olsun gönül parametreleriyle insanın içindeki o evrensel anadili konuşacak denli açık yürekler var. Ve bu tevhid ruhunu zuhura getiren bir filmle, bir şiirle, şarkıyla, romanla kendi gerçeklerindeki nura kavuşma arzusuyla kımıldıyor, kımıldatıyorlar. Bazen öyle oluyor ki, içimizdeki ses kelimelere bürünerek kendini onların esinleriyle işitmek istiyor. Çünkü nefsine arif olma dili illa keşfedilmeyi bekliyor.

***

Yunus’un bir nutk-ı şerifi, Mevlana’nın bir sözü öylesine yoğun bir ilhamla bizi aynı zamanda -içimizdeki- esere yaklaştırıyor ki! Gerçeği sanatın dilinde bulmaya çalışan ruhlara, öylesine güçlü bir çekim oluyor ki! Bazen adı Mevlevi oluyorsa bile döne döne, bazen Halveti, Celveti, Kadiri derken… Her zaman Muhammedî.

Böyle denilince de sanki İsevi veya Musevi olmayı dışlayan bir çokluk gibi bakılıyor. Bütün bu aşamaların insanın nefsini (Rabbini) bilme yolculuğunda birer makam olduğunu, zahirde tarihi olaylara dayansa bile batında her birimizin iç dünyamızdaki âna ait merhaleleri yansıttığını göz ardı ediyoruz.

Şucu bucu, senci benci davalarıyla durmadan bölüyor, tanımlıyor, tasnif ediyoruz. Her şeyi olduğu gibi gerçeği de parçalayabileceğimizi sanıyoruz. Ama en ufak, en küçük parçacıkta bile bütün var, hak var, ezcümle hakikat!

***

Anadolu’nun nefesinden dem vurdum başta, evet. Bu toprakların sırlı mayası Hak erenlerin nefesi ise: Onların sükutu ile feryadının gerçeğin dilinde bir ilahi besteye dönüşmesi bir işaret değil midir? Bir rumuz? Bir ipucu?

Sosyolojinin hep diğerlerini dışarıda bırakan tanım ve tasniflerinden, bitip tükenmez siyasi gruplaşmalardan, aidiyet adı altında devlete kadro yetiştiren menfaat cemaatleşmelerinden, dini her birinin tekelinde gösteren çekişme ve kavgalardan usandıkça maneviyatın ruhunu bize yaklaştıracak olan tam da bu ilahi nefes değil midir?

Sunullah Gaybi’lerde, Sinan Ümmi’lerde, Eşrefoğlu Rumi’lerde, Hacı Bayram’larda, Vahap Ümmi’lerde vücut bulan ol canlı söz? Divan? Bugün dahi ancak aşklı kalplerin soluduğu?

Kâl ile bir yere kadar ama hâl edinmedikten sonra sözlerin canlı kalması ne kadar mümkün olabilir ki? Bizim mayamızdaki sırlı dil, velayet dili elan böylesine canlıysa, elan irşad edebiliyorsa aşıkları, elbet halimizde / nefsimizde bir yankısı, yansıması, karşılığı olduğundandır.

***

Burada işte Tapduk’un bir aşamada “Yunus söyle” talimatıyla nutk-ı şerife dönüşen ilhamın sırrı var. Yunus ve diğerlerinin bu ‘ol’ emrine itaat edecek merhaleye ulaştığında ve kendi nefsi için değil, hak için söylemeye başladığında, o benliksiz makamdan çıkan nutk-ı şeriflere bu yüzden ‘ilahi’ denmiştir kültürümüzde, sanatımızda.

Ne muhteşem bir ipucu. Bugünün entelektüel faaliyeti olarak kodlanan bütün şiir / roman yazma yöntemlerini elinin tersiyle deviren, bambaşka bir usül. Mürid mürşid, usta çırak, seven sevilen ilişkisinin kendini bilme eğitimi olarak tezahürü!

Mecnun’un “Leyla benim” demesindeki bir’lik tecrübesi. Sezgiden zihinsel faaliyetten, entelektüel tasarımdan öte, kalbin dilini ayne’l yakin tecrübeyle bilmek, bulmak, buluşmak. Kendi gerçeğinde aslî gerçekle bir olmak.

İşte bunun dili büyüklerimizin dediği gibi elbet remizli, mecazlı, kapalı, örtülü bir dil olacaktı bu topraklarda. Elbette talibin nefsi hangi mertebedeyse oradan hitap edecekti ‘ilahi’. Ve elbette divan-ı ilahiyat böyle bir hal ilmiydi, sesiyle, sözüyle temsili kendinden, yek nefes!

***

İşte buradan başlamalıyız kendi divanımızı yazıp bestelemeye; kalp dilinden. Kalp ilmine. Hal ilmine. Sanatın içinden insanın içine. Usul usul. Füsus bir daha yazılmayacak der büyüklerimiz, ama sen kendi Füsus’unu yazacaksın. Senin gönlünde “vahyedeceğini vahyetti” sırrına ulaşması, onun canlı söze, tavıra, harekete, yaşantıya dönüşmesi, enfüsün ve afakın bir olması demek.

İşte böyle sırlı, katmanlı, mecazlı bir vahiy dilinin yüreğindeki karşılığını bulduğunda, derler ki gönlün semalarından gönlün arzına indirdiğin Kitabın hakikati sen olacaksın. İnsan senin sırrın, sen insanın sırrı…

Derken aşksız şu alemde bir sahife çevrilmiyorsa, aktarım bilgilerini ilmihal bilgisinden yaşantıya dönüştürecek olan yakîn bilgisine bizi ulaştıracak sanatın dilidir bugün vesselam.

(YENİ ŞAFAK)

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
481 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İNZAL EDİLMİŞ ADIMIZI, ÜRETİLMİŞ “İSLÂMCI” KAVRAMI İLE DEĞİŞTİRMEK SAPMALARA KAYNAKLIK ETMİŞTİR

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Her din ya da ideoloji, kendini özgün taşıyıcı kavramlarıyla ifade eder, tanımlar ve mesajını insanlara ulaştırır. Temel tanımlayıcı kavramlar, nötr değildirler; zihnine girdikleri, kendilerini benimseyerek kullanan insanları, kendi arka planındaki din, düşünce, felsefe ve ideoloji istikametinde dönüştürürler. Bunlar, o din ya da ideolojinin, taşıyıcı, inşa edici ve dönüştürücü etkiye sahip olan inanç eksenli kavramlarıdır. Bir de taşıyıcı olmayan, yani dinî ve ideolojik boyutu belirleyici olmayan kavramlar vardır ki onları, her din ya da ideol...
 • ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir Kaynak: ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir – SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Bu Pazar günü, birkaç noktaya değinelim: 1- Anamuhalefet’in lideri ve sözcülerinin, ‘Bizim askerimizin tırnağının ucundan kesip attığı bir parça bile bütün Suriye’den daha değerlidir.’ şeklindeki sözü çok matah bir şeymiş gibi geçen hafta boyunca sık sık dile getirmeleri sorgulanması ve utanılması gereken bir yaklaşımdır. KK ve adamları, yürekleri elveriyorsa, aynı sözü, Suriye için değil de, o ülkeye yarım asırdır zorla tahakküm ve zulmeden Baas Partisi, Esed Hanedanı ve Beşşâr Esed’in şahsı için söylesinler. Ama, dilleri varmaz ona bir olu...
 • Süleymani’nin öldürülmesine niye sevineyim?

  04 Ocak 2020 YAZARLAR

  İran’ın önemli generallerinden birisi, ABD füzeleri ile öldürüldü. Sevinmemiz gerektiğini söylüyor bazılarımız.. Gerekçeler önümüze koyuyorlar.. “Ortadoğu’da sürekli Şia mezhebinin yayılması için, haksız girişimlerde bulunup, örgütlenmeler yaptı.. Suriye’de binlerce Müslümanın ölümüne sebep oldu.. Yemen’den sorumlu.. Irak’tan sorumlu.. Kadınların ırzına geçilmesinden sorumlu.. Bebeklerin ölümünden sorumlu.. Esad’ın kimyasal silah kullanmasından sorumlu..” Devam ediyor, tutulan liste.. Devam ediyor, gerekçeler.. Ben ise şöyle bakıyor...
 • Tapu idaresi tepkide niye gecikti?

  03 Ocak 2020 YAZARLAR

  Haber yankı uyandırmış, konu nazik, konu netameli, ucu 'çılgın proje' hassasiyetlerine dokunuyor, kamuoyu zaten teyakkuzda, duyarlılık tavana vurmuş, üstüne belediyelerin tapu bilgilerini online sorgulama yetkisinin kaldırıldığı söyleniyor, Kanal İstanbul hattındaki arazileri toplayanların izi sürülemeyecek deniyor, yer yerinden oynuyor... Ne beklersiniz; tepkilerin hedefindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün zaman kaybetmeden, sabah ilk iş duruma açıklık getirmesini. Peki onlar ne yapıyor? Haberi alan alıp satan sattıktan sonra, a...