logo

05 Şubat 2019

Ehlen ve sehlen


Abdurrahman Dilipak
a.dilipak@gmail.com

Erdoğan, Ürdün Kıralı 2. Abdullah’ı Vahdeddin köşkünde kabul etti. Tarih, MS 3 Şubat 2019.

Ürdün Kıralı İstanbul’u ziyaret ettiği gün, Papa Birleşik Arap Emirliğinde idi. Her iki devlet başkanının da ziyaret adresi ve zamanlaması son derece ilginç: Güney Arap Yarımadası Başpiskoposu Paul Hinder, Papa’nın bölgeyi ziyareti konusunda “daha iyi bir zamanlama olmazdı” dedi.

Papa’nın ziyaretinin maksadı belli: Dinler arası diyalog konulu uluslararası bir toplantıya katılmak. Papa, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid’in davetiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiğine göre ziyaretin gayesi de davet edenin tayin ettiği bir konu olsa gerek. Yani BAE ve M. b. Zayed doğrudan “Dinler arası diyalog” denilen o tartışmalı misyonu FETÖ ve Türkiye’den devralmış oluyor. Bu ziyaret bu anlamda BOP’un en azından bu açıdan sona erdiğini gösteriyor.

Bu projenin bu buluşma ile aynı zamanda Suudi Arabistan ve Mısır’ın da katılımı ile Türkiye üzerinden değil, bir Arap Triosu tarafından yönetileceğini gösteriyor.

Aslında BAE, Suudi Arabistan ve Mısır insan hakları örgütleri tarafından Yemen politikası ve ülkelerinde insan hakları uygulamaları açısından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Papa Francis’in 3 Şubat’ta başlayan 5 Şubat’ta sona erecek ziyaretinin ardından ne gibi gelişmelerin yaşanacağını daha sonra göreceğiz. İlk defa bir Papa Arap yarımadasını ziyaret ediyor. Arap dünyasında bu ziyaretin yankısını da görmek gerek. Abu Dabi ziyaretinde Papa’nın, Mısır’daki El Ezher Camii imamı Şeyh Ahmed El Tayyib ile de görüşmesi aslında ziyaret öncesi Arap ülkelerinde bir lobi çalışması yapıldığı anlamına geliyor. Francisco daha önce de 2017’de, yine aynı konuda Mısır’a “dinler arası diyalog” temalı bir ziyaret yapmıştı. Herhalde bundan sonraki adımın Riyad olması gerekir. Vatikan’ın bu ziyaretten bir başka beklentisi daha var. O da Arap Yarımadası’nda kilise inşa etmeye yönelik kısıtlamaların da kaldırılması beklentisi. Papa belli senaryonun içinde bir rol üstleniyor. Ama bölge ile ilgili tek senaryo bu değil. Bu senaryoda ABD, İngiltere ve İsrail’in nerede durduğuna da bakmak gerek.

Mesela Ürdün Kıralı böyle bir zamanda İstanbul’u ziyaret ediyor olmasının özel bir anlamı olmalı. Ürdün BAE ve Suudi Arabistan ile yakın ilişkileri olan bir ülke. Suudiler Ürdün’e mali yardımda bulunurken, öte yandan ciddi bir Vehhabilik misyonerliği de yapıyorlar.

Ürdün’ün adının bazı senaryolarda yeniden Hicaz Bölgesinde Şeyh ailesinin yerini alacağına dair iddialar Suudiler tarafından yakında izleniyor. Papa da bir bakıma Suudi Arabistan’daki Şeyh ailesi ve Vehhabilerin tepkisini ölçüyor. Bu tepkiyi bloke etmek için de El Ezher Şeyhini yanına alıyor. Yani Papa, Arap yarımadasında siyasi olarak seküler unsurları, dini olarak da Vehhabiliği F. Gülen yerine ikame ediyor. Bakalım bu ziyaretlerin bir de iade-i ziyareti olacak mı?.

Kıral Hüseyin’in İstanbul ziyaretinin de bir iade-i ziyareti mümkün. Gündem herhalde çok farklı olacaktır. Kıral Hüseyin bu süreçte Türkiye’yi karşısına almak istemiyor. Bir denge politikası izliyor. Türkiye yanında olsun istiyor. Türkiye’nin de Arap yarımadasında kendine yeni müttefikler bulması gerek. Yani bu iki ülke arasındaki yakınlaşma, bir bakıma tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş bir buluşmadır.

Ürdün ile bizim aramızda aslında ilginç bağlar vardır. Ürdün adını 251 km uzaktaki Ürdün nehrinden alır. Ürdün adının Amon’dan aldığı söylenir.. Eskiden Philadelphia olarak anılırdı. Şam ve Filistin üzerinden Medine ve Mekke’ye, Yemen’e, Babul Mendep’e uzanan koridorda yer alan ülke kadim birçok medeniyetin coğrafyasında yer alır.

Pensilvanya Eyaleti’nin en doğusunda bulunan eyaletin en büyük, ABD’nin ise 5. büyük şehrinin adı da Philadelphia’dır.. Philadelphia ABD’nin ilk başkentidir. 1790-1800 arasında başkentlik yapmıştır.

Philadelphia aynı zamanda İncil’de, Yuhanna vahyinde geçen bir şehrin adıdır. Bu şehir Alaşehirdir. Alaşehir Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde bulunan Manisa ilinin ilçelerinden biridir. Alaşehir sınırları içinde kurulu Philadelphia kentinin akropolü olan Toptepe düzlüğündeki tapınak Havarilerden loannes adına yapılan St. Jean Kilisesi ile birlikte Ege Bölgesindeki Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden birisidir. İncil’in vahiy bölümünde adı geçen Yedi Kilise (Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicia ve Ephesus) Hıristiyanlığın ilk kiliselerindendir. Bu kiliselerin üç tanesi (Sardes, Philadelphia ve Thyatira) Manisa ili sınırları içindedir.

Amon (Amen, Amun, Ammon, Amoun)’a gelince, bazılarına göre “Amen/Amon” “saklı olan” demektir. Amon, Teb’in baş tanrısıdır, tanrılar tanrısıdır.

Mısır’da ilk kez Tek tanrılı “Aten dini”ni kuran, IV. Amenotep‘in (Akhenaton) veya Amon’un oğlu Tutankamon (Antik Mısır’ın 18. Hanedanı), MÖ 1341 yılında antik Mısır’da doğdu.. Annesi Prenses Kia’dır. MÖ 1332 – MÖ 1323 yılları arasında yaşadı. Hz. Yusuf’a iman eden Firavun olduğu da söylenir. Dokuz yaşında tahta çıkan ve adı 12 yaşına kadar “Tutankhaten”(Güneş Tanrısı Amon’un yaşayan temsilcisi) olan bu kişinin babasının adı olan Amon daha sonra Amman’a dönüştüğü de iddia ediliyor. Böylece Amman ile Afrika ve Mısır tarihi arasında da bir çağ kurulmuş oluyor. Amon’un zaman içinde “Amin / iman ettim) şeklinde kullanıldığı da iddia edilir. Kimileri Amon dönemini Mısırda Tek Tanrılı dine geçiş dönemi olduğunu söylerken, kimilerine göre Mısır mitolojisinde güneşi, rüzgar ve gökyüzünü yöneten Tanrı, Tanrıların kralı olarak görülmüştür. Amon kimilerince Güneş tanrısı Ra ile özdeşleştirilerek Amon-Ra olarak anılmıştır. Bu yönü ile de Şintoizm ve Sabiilik inancı açısından bir referans olmaktadır.

Ben bu buluşmanın ardından iki ülke arasında siyasi, iktisadi, savunma, bölge güvenliği, istihbarat çalışmaları açısından işbirliğinin daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Sanırım karşılıklı olarak lobi faaliyetlerinin de artması gerek. Mesela üniversite, ticaret, sanayi, STK, meslek odaları arasında ilişkiler daha da geliştirilecektir. Mesela iki ülke arasında neden bir “bilişim” ve “Kenevir birliği” kurulmasın.

Ürdün, Ankara açısından Sevarin adası, Kızıldeniz bölgesinin güvenliği, Babulmendep ülkeleri ve Somali koridoru açısından son derece önemli bir geçiş noktasında bulunuyor. Ürdün halkının büyük çoğunluğunun Filistinlilerden oluştuğu unutulmamalı. Kudüs, Filistin ve Suriye açısından Ürdün’le kurulacak yakın bir işbirliğinin bu konularda büyük bir değer taşıdığını not etmek gerek.

Tamam, Arap isyanları, Şerif Hüseyin’in geçmişte oynadığı rol aklımızın bir kenarında bulunsun. Tanıkları ve sanıkları kaybolmuş davaları bir kan davasına dönüştürmenin bir anlamı yok. Geçmişten aldığımız dersle geleceğimizi yeniden inşa etmeliyiz. Ehlen ve sehlen, merhaba! Selâm ve dua ile.

(YENİ AKİT)

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
463 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • İNZAL EDİLMİŞ ADIMIZI, ÜRETİLMİŞ “İSLÂMCI” KAVRAMI İLE DEĞİŞTİRMEK SAPMALARA KAYNAKLIK ETMİŞTİR

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Her din ya da ideoloji, kendini özgün taşıyıcı kavramlarıyla ifade eder, tanımlar ve mesajını insanlara ulaştırır. Temel tanımlayıcı kavramlar, nötr değildirler; zihnine girdikleri, kendilerini benimseyerek kullanan insanları, kendi arka planındaki din, düşünce, felsefe ve ideoloji istikametinde dönüştürürler. Bunlar, o din ya da ideolojinin, taşıyıcı, inşa edici ve dönüştürücü etkiye sahip olan inanç eksenli kavramlarıdır. Bir de taşıyıcı olmayan, yani dinî ve ideolojik boyutu belirleyici olmayan kavramlar vardır ki onları, her din ya da ideol...
 • ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir Kaynak: ‘Savaş ve Siyaset’, Aynı Hedef İçin, Farklı Silâhlarla Yapılan Eylemler Manzumesidir – SELAHADDİN E. ÇAKIRGİL

  02 Mart 2020 YAZARLAR

  Bu Pazar günü, birkaç noktaya değinelim: 1- Anamuhalefet’in lideri ve sözcülerinin, ‘Bizim askerimizin tırnağının ucundan kesip attığı bir parça bile bütün Suriye’den daha değerlidir.’ şeklindeki sözü çok matah bir şeymiş gibi geçen hafta boyunca sık sık dile getirmeleri sorgulanması ve utanılması gereken bir yaklaşımdır. KK ve adamları, yürekleri elveriyorsa, aynı sözü, Suriye için değil de, o ülkeye yarım asırdır zorla tahakküm ve zulmeden Baas Partisi, Esed Hanedanı ve Beşşâr Esed’in şahsı için söylesinler. Ama, dilleri varmaz ona bir olu...
 • Süleymani’nin öldürülmesine niye sevineyim?

  04 Ocak 2020 YAZARLAR

  İran’ın önemli generallerinden birisi, ABD füzeleri ile öldürüldü. Sevinmemiz gerektiğini söylüyor bazılarımız.. Gerekçeler önümüze koyuyorlar.. “Ortadoğu’da sürekli Şia mezhebinin yayılması için, haksız girişimlerde bulunup, örgütlenmeler yaptı.. Suriye’de binlerce Müslümanın ölümüne sebep oldu.. Yemen’den sorumlu.. Irak’tan sorumlu.. Kadınların ırzına geçilmesinden sorumlu.. Bebeklerin ölümünden sorumlu.. Esad’ın kimyasal silah kullanmasından sorumlu..” Devam ediyor, tutulan liste.. Devam ediyor, gerekçeler.. Ben ise şöyle bakıyor...
 • Tapu idaresi tepkide niye gecikti?

  03 Ocak 2020 YAZARLAR

  Haber yankı uyandırmış, konu nazik, konu netameli, ucu 'çılgın proje' hassasiyetlerine dokunuyor, kamuoyu zaten teyakkuzda, duyarlılık tavana vurmuş, üstüne belediyelerin tapu bilgilerini online sorgulama yetkisinin kaldırıldığı söyleniyor, Kanal İstanbul hattındaki arazileri toplayanların izi sürülemeyecek deniyor, yer yerinden oynuyor... Ne beklersiniz; tepkilerin hedefindeki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün zaman kaybetmeden, sabah ilk iş duruma açıklık getirmesini. Peki onlar ne yapıyor? Haberi alan alıp satan sattıktan sonra, a...