logo

Çözüm paketi komisyondan geçti

Çözüm sürecine yasal zemin sağlayan paket, Meclis İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Çözüm sürecine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı” TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Tasarı, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Hükümetin, çözüm süreci kapsamında yürüteceği çalışmalar, tasarıda şöyle sıralanıyor:

-Terörün sona erdirilmesi  ve  toplumsal  bütünleşmenin güçlendirilmesine  yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirleyecek.

-Gerekli görülmesi halinde, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas,  diyalog,  görüşme ve  benzeri çalışmalar yapılmasına  karar  verecek. Bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirecek.

– Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alacak.

– Düzenleme kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak.

– Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izleyecek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

– Gerekli mevzuat çalışmalarını yapacak.

Bakanlar Kurulu,  çözüm sürecine  ilişkin gerekli  kararları  almaya yetkili olacak. Çözüm  süreci  kapsamında  yapılan  çalışmaların  koordinasyonu  ve  sekretarya hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülecek.

Düzenleme  kapsamında  verilen  görevler,  ilgili  kamu  kurum  ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilecek. Düzenleme kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmayacak.

‘ÇERÇEVE YASA OLACAK’
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tasarı üzerinde yaptığı konuşmada, bu tasarının çerçeve olduğunu ifade etti.

Yapılacakların bu düzenlemenin altında olacağını ifade eden Atalay, “Yeni yasal düzenlemeler gerekirse, onlar Meclis’e gelecek. Biz bu yasayla, bu sürecin daha şeffaf yürümesini de amaçlıyoruz. Böyle zor bir konuyu muhalefetle, bütün partilerle, Meclis’le ve vatandaşlarla ne kadar iyi paylaşırsak, o kadar daha ciddi destek alarak süreci yürütebileceğimize inanıyoruz. Başka türlü yürümez. Bu konunun farkındayız. Türkiye’nin bütünlüğünü zedeleyecek bir çalışmanın ve düşüncenin içerisinde asla hiçbirimiz olmayız. Hepimizin aslında dertleri, kaygıları aynı” diye konuştu.

Beşir Atalay, tasarının 4. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen, “Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz” hükmüne ilişkin eleştirilere de cevap verdi.

Anayasa’da bu konuda açık hüküm olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

“Biz o maddeyi getirirken bunlar duruyor burada. Orada ‘hukuki, idari cezai sorumluluğu olmaz’ derken… Anayasa’nın 137. maddesinde, ‘konusu suç teşkil eden emir hiç bir surette yerine getirilemez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.’ hükmü var. Bunlar bizim üst mevzuatımızdır. TCK’da 24. madde var. Maddede, ‘Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. Yetkili bir merciden verilip yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez, aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.’ deniliyor.

Anayasa’nın mevcut hükmü ve ceza kanununun bu maddesi, bunlar zaten bizim mevzuatımızdaki bağlayıcı hükümlerdir. Bizim buraya koyduğumuz o fıkrayı bunlarla birlikte değerlendirmek lazım. Konusu suç olan emri hiç kimse veremez, emri alan da yerine getirmekle sorumlu değildir. Ama bizim hassasiyetimiz sadece şu: Siz bir talimat veriyorsunuz, örgüt mensuplarıyla birisi görüşmeye gidiyor, ondan sonra savcı onu, Terörle Mücadele Kanunu’nun şu maddesine aykırılıktan dolayı çağırıyor, sorguya çağırıyor. O insanlar tabii o zaman bu görevleri yerine getiremez. Bu değişiklikler, daha güvenli şekilde çalışılmasını sağlamaktır. Ben bu fıkra üzerinde başka alternatifler olabilir mi diye hukukçu arkadaşlara da çok çalıştırdım. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’ndeki arkadaşlar, Başbakanlık’ta Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, hatta Adalet Komisyonu Başkanı ile de görüşmelerimiz oldu. Anayasa ve ceza hukukunda zaten öbür hükümler olduğu için…”

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, 4. maddenin tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önergelerinin kabul edilmemesi üzerine toplantıyı terk etti.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
643 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.